บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พรเพชร' ปลงสภาใหม่ เสร็จไม่ทันตามกำหนด ธ.ค. 59

"พรเพชร" ยกเหตุ รัฐสภาแห่งใหม่ไม่เสร็จตามเวลา เพราะไม่สามารถรื้อถอนอาคาร ในพื้นที่ก่อสร้างได้ ทำใจรอเห็นภาพซากเศษสนิมอาคารใหม่ เชื่อ ไล่ฟ้องหาคนรับผิดชอบกันวุ่นแน่ ติงคนเซ็นสัญญาเอาอะไรคิด

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 59 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เดินทางมาตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท โดย นายพรเพชร ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างและรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง

จากนั้น นายพรเพชร กล่าวว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่มีความคืบหน้าเพียง 18% เชื่อว่าไม่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนด แม้จะมีการขยายเวลาก่อสร้างออกไป 387 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 15 ธ.ค. 2559 ได้อย่างแน่นอน และยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะสร้างเสร็จเมื่อใด เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการรื้อถอนอาคาร 4 ส่วน ได้แก่ ศูนย์สาธารณสุข 38 (กทม.) ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ห้องสมุด กทม. และโรงเรียนโยธินบูรณะจากการประเมินเมื่อครบกำหนด ในวันที่ 15 ธ.ค. 59 จะมีความคืบหน้าเพียง 30% เท่านั้นแต่เมื่อตนเข้ามาทำหน้าที่บริหารสัญญา จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยปัญหาหลักขณะนี้ คือ การไม่สามารถรื้อถอนอาคารในพื้นที่ก่อสร้างได้ เพราะติดขัดขั้นตอนราชการที่การรื้อถอนอาคารเหล่านี้ ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ก่อน

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า ขอตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องการทำสัญญาก่อสร้างระยะเวลา 900 วัน ไม่รู้ไปลงนามได้อย่างไร ทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้าง เพราะยังไม่มีการรื้อถอนอาคารใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้างเลย ทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ การทำสัญญาในโครงการดังกล่าว ถือเป็นบทเรียนที่หน่วยงานราชการต้องพึงระวังในการทำสัญญาก่อสร้าง ไม่อยากพูดเรื่องนี้มาก เพราะจะไปกระทบกับคนอื่นที่เคยทำมา ทั้งนี้ หากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ก็ต้องมีผู้รับผิดชอบแต่ไม่ใช่ตน เพราะตนแค่มาบริหารสัญญา และจะประคับประคองให้การก่อสร้างเกิดความเสียหายแก่ทางราชการให้น้อยที่สุด แต่สิ่งที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า คือ หากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ก็จะกลายเป็นซากเศษสนิมไปไม่รู้กี่ปี และจะต้องมีการฟ้องร้องกันต่อไปว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูก ต้องดูเงื่อนไขสัญญาว่าเป็นความผิดของใคร ยังไม่รู้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือไม่ แต่ตนไม่เข้าใจว่าไปทำสัญญาก่อสร้าง 900 วันได้อย่างไร ทั้งที่มีอาคารยังไม่รื้อถอนเป็นจำนวนมาก ไม่ใช่เป็นที่ดินโล่งๆ.