วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กังวลศก.โลก ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เดือน ม.ค. ทรุด! ครั้งแรก รอบ 5 เดือน

ส.อ.ท. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เดือน ม.ค. 59 อยู่ที่ 86.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.5 ในเดือน ธ.ค. 58 ลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน จาก ภัยแล้ง-ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลก แนะ รัฐเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ส่งเสริมการบริโภคในประเทศ สร้างมูลค่าสินค้าไทย...

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 59 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ม.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 86.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.5 ในเดือน ธ.ค. 58 โดยดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน จากปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศจีน ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย รวมทั้งการเร่งการใช้จ่ายในช่วงเดือนก่อนหน้า และความกังวลต่อการชะลอตัวของกำลังซื้อภายในประเทศ

"จากความกังวลดังกล่าว ผู้ประกอบการจึงให้ความสำคัญกับการบริโภคภายในประเทศ และการผลักดันให้ผู้ประกอบการขยายตลาดการค้าการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประเทศในปี 2559 โดยผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยังคงเห็นว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ส่งผลดีต่อต้นทุนประกอบการ"

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.8 โดยปรับตัวลดลงจาก 102.7 ในเดือน ธ.ค. 58 โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการใน 3 เดือนข้างหน้า ได้แก่ ความกังวลต่อตลาดการเงินโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งการชะลอตัวของการบริโภคในประเทศ และปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยเฉพาะ SMEs อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนีฯ ยังมีค่าเกิน 100 แสดงว่าผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินกิจการในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ในส่วนข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ที่มีต่อภาครัฐในเดือน ม.ค. ต้องการให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการลงทุนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการบริโภคในประเทศผ่านนโยบายภาครัฐเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย พร้อมยกระดับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก รวมถึงมีการส่งเสริมผู้ประกอบการขยายตลาดการค้าและการลงทุนไปยังเมืองสำคัญๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสให้กับสินค้าไทย.

ส.อ.ท. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เดือน ม.ค. 59 อยู่ที่ 86.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.5 ในเดือน ธ.ค. 58 ลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน จาก ภัยแล้ง-ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลก แนะ รัฐเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ส่งเสริมการบริโภคในประเทศ 17 ก.พ. 2559 15:20 17 ก.พ. 2559 15:31 ไทยรัฐ