วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กำนัน-ผญบ.' บุกสภา ยื่นข้อเสนอ กรธ. ขู่คว่ำร่างฯ หากถูกปัดทิ้ง

“กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” บุกสภายื่นข้อเสนอ กรธ.ให้บัญญัติการปกครองส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค ไว้ใน รธน. ด้าน “ยงยศ” ขู่นำเครือข่ายคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ หากข้อเสนอโดนปัดทิ้ง

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ 100 คน เข้ายื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผ่าน นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษก กรธ. เพื่อขอให้ปรับปรุงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ โดยนายยงยศ ได้อ่านแถลงการณ์ว่า จากการติดตามการทำรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา มีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะในร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้น ไม่ได้บัญญัติว่าด้วยการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ไว้ในเนื้อหา เหมือนกับในรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่กำหนดให้รัฐต้องจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ไว้อย่างชัดเจน

ดังนั้น สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ขอให้ กรธ.พิจารณาเพิ่มเติมบทบัญญัติดังต่อไปนี้ คือ รัฐต้องดำเนินการนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้ จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมแก้การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และบังคับใช้กำหมายอย่างเคร่งครัด ไว้ในหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม ส่วนจะบัญญัติให้อยู่ในมาตราใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กรธ.

นายยงยศ กล่าวอีกว่า ข้อเรียกร้องของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อต้องการให้เขียนถ้อยคำให้ชัดเจน โดยปราศจากการตีความอีกในอนาคต ถึงแม้ กรธ. จะอธิบายว่าการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถูกระบบไว้ในมาตรา 72 ว่าด้วยรัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งครอบคลุมการปกครองส่วนกลางและภูมิภาคแล้ว แต่เชื่อว่า จะก่อให้เกิดปัญหาการตีความในอนาคต ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหา กรธ.ควรเขียนให้ชัดเจน และการที่ กรธ.ได้ยกการปกครองท้องถิ่นให้เป็นหมวดใหม่โดยเฉพาะนั้นคาดว่า การเพิ่มบทบัญญัติตามสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เสนอไม่น่ามีปัญหาอะไร

เมื่อถามว่า การที่ กรธ.ไม่เขียนชัดเจน กลัวว่าในอนาคตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะถูกยุบใช่หรือไม่ นายยงยศ กล่าวว่า ยืนยันตนพร้อมที่จะทำหน้าที่อื่นใดก็ได้ แต่การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในพื้นที่ ที่เป็นส่วนสำคัญของการนำนโยบายรัฐบาลลงไปในพื้นที่ จึงควรเขียนเนื้อหาให้ชัดเจน และที่ผ่านมา ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ออกให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตลอดอยู่แล้ว ทั้งที่ข้อเสนอของสมาคมฯ ทางเครือข่ายจะติดตามอย่างใกล้ชิด หากข้อเสนอไม่ได้รับการยอมรับ ก็ให้สมาชิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตามการลงความเห็นว่า จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

ด้านนายอมร กล่าวว่า กรธ.ไม่ได้ละเลยการปกครองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ยืนยันว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยังคงให้มีความสำคัญ ส่วนข้อเสนอที่ยื่นมานั้น ไม่ต้องห่วง เพราะตนจะนำเข้าไปพูดคุยกับที่ประชุม กรธ.ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยทำความเข้าใจ แต่ไม่ใช่เป็นการชี้นำร่างรัฐธรรมนูญ ต้องผ่านประชามติ หรือไม่ และอยากให้เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติ ในวันที่ 31 ก.ค. กันมากๆด้วย.

“กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” บุกสภายื่นข้อเสนอ กรธ.ให้บัญญัติการปกครองส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค ไว้ใน รธน. ด้าน “ยงยศ” ขู่นำเครือข่ายคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ หากข้อเสนอโดนปัดทิ้ง 17 ก.พ. 2559 12:55 ไทยรัฐ