บริการข่าวไทยรัฐ

ลำพูน หมอกควันเกินมาตรฐาน เข้ม 60 วันอันตราย ห้ามเผาขยะ-วัสดุการเกษตร

ลำพูน หมอกควันเกินมาตรฐาน แก้ปัญหาด่วน สั่งคุมเข้มช่วง 60 วัน อันตราย ห้ามเผาขยะ-วัสดุทางการเกษตร ให้คณะทำงานประจำหมู่บ้าน 25 คน เฝ้าสอดส่องป้องกันประชาชน พบไฟไหม้ป่าโทรแจ้ง สายด่วน 191

วันที่ 17 ก.พ. จากกรณีเกิดหมอกควันในพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือ โดยเฉพาะ ในเขตจังหวัดลำพูน ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2559 พบจุดความร้อน ในจังหวัดลำพูน รวม 47 จุด ซึ่งทางจังหวัดลำพูนกำหนดให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 6 วัน แต่ขณะเดียวกันปริมาณฝุ่นละอองเกินมาแล้ว 1 วัน ทำให้ทางจังหวัดลำพูนพบปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แล้วในขณะนี้ และมีผลต่อสุขภาพของประชาชน

ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามสถานการณ์ หมอกควัน และไฟป่า และปรับแผน แก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมี นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน ให้การต้อนรับ

นายณรงค์ ให้สัมภาษณ์ว่าจากการตรวจสอบ หมอกควันที่ปรากฏ ขณะนี้ เป็นหมอกควันที่สะสมจากการชิงเผาก่อนถึงระยะเวลา ที่ควบคุม ห้ามเผาช่วง 60 วัน อันตราย และมีคลื่นกระแสลมจากตอนใต้ของประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม จึงทำให้หมอกควันยังคงสะสมอยู่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 58 แห่ง ใช้รถบรรทุกน้ำฉีดพ่นน้ำทุกวัน วันละ 3 ครั้ง เพื่อสลายหมอกควัน ที่ปกคลุมให้คลี่คลาย ทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในการดับไฟเมื่อได้รับแจ้งเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ สามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว และให้คณะทำงานป้องกันและ แก้ไขปัญหา หมอกควัน และไฟป่า ประจำหมู่บ้านทุกแห่ง แห่งละ 25 คน ได้เฝ้าระวัง ป้องกันมิให้มีการเผาขยะ และวัสดุทางการเกษตร หรือการลักลอบเผาป่าเป็นอันขาด พร้อมทั้งให้นักเรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง ช่วยรณรงค์ ผ่านทางผู้ปกครองทุกครัวเรือนด้วย

ด้านการป้องกันหมอกควัน และไฟป่า จังหวัดลำพูน ได้ให้อำเภอร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแนวกันไฟ ในพื้นที่ป่ารวมประมาณ 500 กิโลเมตร ทั้งให้ อำเภอส่งเสริมให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าว และพืชอื่นๆ ในแปลง เกษตร ให้นำวัสดุ ทางการเกษตรไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก จำหน่าย เป็น อาหารสัตว์ หรือ จำหน่ายเป็นเชื้อเพลิง แก่ภาคเอกชน ที่รับซื้อ เช่น บริษัทสหโคเจน ในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งรับซื้อ เศษไม้สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับ ประชาชน ที่พบเหตุไฟไหม้ป่า ให้โทรแจ้งสายด่วน 191 เจ้าหน้าที่ ตำรวจจะประสานงาน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้จัดรถดับเพลิงไปฉีดพ่นน้ำดับไฟ ทันทีส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินมาตรฐานติดต่อกัน 6 วัน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนก็ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตัวแล้ว