วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระเบิดดอยรวก! จุดอันตรายรถตกเขา สร้าง 4 เลนสายตาก-แม่สอด

สนง.ทางหลวงที่ 4 แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนน จะใช้วัตถุระเบิดทำการระเบิดหินบน ‘ดอยรวก’ จุดอันตรายถนนสายตาก-แม่สอด เพื่อสร้างเป็น 4 เลน ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจ ตั้งแต่ 1 มี.ค.-30 พ.ย. 59 ผู้ใช้เส้นทางควรวางแผนออกจากบ้านตั้งแต่เช้า...

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 59 นายจงจิตร เต็งยะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) เปิดเผยว่า สำนักงานทางหลวงตาก กรมทางหลวงได้ทำหนังสือและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน นักท่องเที่ยว ให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น. ทุกวัน รวมระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จะมีการปิดเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด หลัก กม.65+000-หลัก กม.72+000 ระยะทางประมาณ 7 กม. บริเวณดอยรวก

ทั้งนี้ เพื่อทำการระเบิดภูเขาหินที่ดอยรวกโดยใช้วัตถุระเบิด เพื่อตัดเขาดอยรวก ในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องทางจราจร หรือ 4 เลน ขยายเส้นทางการจราจร เป็นถนนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ซึ่งในแต่ละวันตามกำหนดเวลาดังกล่าวนั้น จะค่อยๆ ใช้วัตถุระเบิดระเบิดหินเขา แบบทยอยระเบิดทีละนิด ซึ่งหากการดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง 4 เลนที่ดอยรวกแล้วเสร็จ จะลดอุบัติเหตุได้ทั้งการลงทางโค้ง การวิ่งแซงทางโค้ง ฯลฯ นักท่องเที่ยว ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางจะปลอดภัยมากขึ้น

"การใช้วัตถุระเบิด ในช่วงเวลา 09.30-10.00 น. ทุกวันนั้น อยากจะแนะนำ เวลาในการเดินทางของประชาชนโดยหากจะออกจาก อ.แม่สอด ไปยังเมืองตากนั้น ควรออกจากบ้านไม่เกิน 07.00 น. เพราะหากเกินเวลานี้ไป ก็จะไปติดกับเวลาช่วงระเบิดหินที่ดอยรวก หรือหากจะออกจากเมืองตากไป อ.แม่สอด ก็ควรจะออกไม่เกิน 08.00 น. เพราะหากเกินเวลานี้ก็จะไปติดที่ดอยรวก ระหว่างเจ้าหน้าที่ทำงานใช้วัตถุระเบิดเช่นกัน จึงควรดูระยะเวลาออกจากบ้านในการเดินทางเพื่อไม่ให้ต้องไปรอนาน" ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก) กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก) จะมีการประชุมร่วมกับทหาร ตำรวจ ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้มาตรการความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง โดยการชี้แจงทำความเข้าใจกับการดำเนินโครงการถนน 4 เลน ตาก-แม่สอด ที่จะต้องมีการใช้วัตถุระเบิด ทำการระเบิดหินภูเขาที่ดอยรวกโดยขอให้ทุกฝ่ายได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวรับทราบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย.

สนง.ทางหลวงที่ 4 แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนน จะใช้วัตถุระเบิดทำการระเบิดหินบน ‘ดอยรวก’ จุดอันตรายถนนสายตาก-แม่สอด เพื่อสร้างเป็น 4 เลน ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจ ตั้งแต่ 1 มี.ค.-30 พ.ย. 59 ผู้ใช้เส้นทางควรวางแผนออกจากบ้านตั้งแต่เช้า 17 ก.พ. 2559 12:16 ไทยรัฐ