วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สามารถ' ชี้ ทางเลียบเจ้าพระยา ส่อเป็นหมัน แนะ ปรับ 5 ข้อ

"สามารถ" โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้ โครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐบาล ส่อเป็นหมัน ย้ำ ทำลายทัศนียภาพและโบราณสถานสำคัญ แนะ ปรับแผน 5 ข้อ ถ้าจะสร้างจริง

วันที่ 17 ก.พ. 59 นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ในหัวข้อ โครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐบาล ยากที่จะเป็นจริง ถ้า... ว่า โครงการนี้รัฐบาลต้องการให้กรุงเทพมหานคร เร่งก่อสร้างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางยาวฝั่งละ 7 กิโลเมตร ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพระราม 7 เห็นทีว่ายากที่จะเริ่มก่อสร้างได้ในกลางปีนี้ตามที่รัฐบาลกำหนด หลังจากเลื่อนมาจาก เดือน ต.ค. 58 เพราะจนถึงวันนี้ กทม. ยังไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ คาดว่า กทม. จะลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ใน เดือน มี.ค. ซึ่งต้องใช้เวลาในกระบวนการดังกล่าวอีก 7 เดือน จากนั้นต้องใช้เวลา 4 เดือน ในการประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในต้นปี พ.ศ. 2560

นายสามารถ ระบุต่อว่า แต่ผมไม่คิดว่า ประชาชนทั้งที่อยู่ใกล้และไกล จากโครงการนี้จะเห็นด้วยกับแนวคิดและรูปแบบของโครงการที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มคน องค์กร และสถาบันต่างๆ แสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะ ทักท้วง และคัดค้าน เพราะเป็นห่วงว่าทางเลียบเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ จะทำให้ทัศนียภาพอันสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต้องสูญเสียไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานที่สำคัญ จะถูกลดทอนลง

หากรัฐบาลยังต้องการให้โครงการนี้เป็นจริง ผมขอเสนอแนะ ดังนี้ 1. ยกเลิกแนวคิดและรูปแบบโครงการที่ต้องการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ กว้าง 19.5 เมตร ยาว 7 กิโลเมตร ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้คนเดินและปั่นจักรยาน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่แข็งทื่อ ไม่สวยงาม ไม่เข้ากับบรรยากาศริมแม่น้ำ 2. ออกแบบทางเลียบเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน มีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ใช้แบบที่เหมือนกันตลอดเส้นทาง เช่น บางพื้นที่เป็นลานพักผ่อน บางพื้นที่เป็นทางสัญจร บางพื้นที่เป็นสวนหย่อม และบางพื้นที่เป็นโบราณสถาน ย่านประวัติศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องใช้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ไม่ก่อสร้างเป็นเส้นตรงตลอดทาง บางพื้นที่ควรมีแนวโค้งประกอบด้วย

3. ไม่จำเป็นต้องก่อสร้างเป็นทางยาวต่อเนื่อง ตลอดระยะทาง 7 กิโลเมตร แต่ควรสร้างเป็นพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะยาว 100-200 เมตร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทางกายภาพ หากพื้นที่ใดมีปัญหาทางกายภาพก็ไม่ควรก่อสร้าง 4. ลดขนาดความกว้างของทางเลียบตามที่กำหนดไว้ คือ 19.5 เมตร ซึ่งกว้างมากเกินความจำเป็น ความกว้างที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 5-6 เมตร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

และ 5. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาและออกแบบ ทั้งนี้ เพื่อปรับแนวคิดให้เป็นแนวเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เสียงคัดค้านลดน้อยลง หากรัฐบาลยังดื้อดึงที่จะเดินหน้าก่อสร้างตามรูปแบบเดิม โดยไม่ยอมรับฟังเสียงท้วงติงจากผู้ห่วงใยทั้งหลายแล้ว เห็นทีโครงการทางเลียบเจ้าพระยาจะเป็นหมันอย่างแน่นอน" นายสามารถ ระบุ.

"สามารถ" โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้ โครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐบาล ส่อเป็นหมัน ย้ำ ทำลายทัศนียภาพและโบราณสถานสำคัญ แนะ ปรับแผน 5 ข้อ ถ้าจะสร้างจริง 17 ก.พ. 2559 12:08 17 ก.พ. 2559 12:56 ไทยรัฐ