วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.-ผบ.ทบ.เยี่ยม ศส.ปชต.กาญจนบุรี

นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีกำหนดการตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 18 ก.พ.นี้ ณ สถานีสร้างการรับรู้ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) อ.เมืองกาญจนบุรี โดยได้รับเชิญจาก พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยอาสารักษาดินแดน มาร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมกับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจาก กกต. กับหน่วยบัญชา การรักษาดินแดนมีความร่วมมือกันในการปลุกสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ทั้งยังตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการ ศส.ปชต.จ.กาญจนบุรี ในการทำหน้าที่จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ ฐานการเรียนรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการออก เสียงประชามติ

นายประวิชเปิดเผยอีกว่า ทั้งนี้ ได้มีการจัด หน่วยสาธิตการลงคะแนนออกเสียงประชามติให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครูผู้ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในการทำหน้าที่วิทยากร กระบวนการหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย อีกทั้งให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ ศส.ปชต.ให้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานงานเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติและการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพในระยะยาวอย่างมั่นคงยั่งยืน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตอีกด้วย.

นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีกำหนดการตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 18 ก.พ.นี้ 17 ก.พ. 2559 07:25 ไทยรัฐ