วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"จงรัก”รับงานมก.สร้างเกษตรในใจเด็กรุ่นใหม่

ภาพจาก www.forest.ku.ac.th

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวแนวทางการบริหารและพัฒนา มก.ว่า หลักการทำงานของตนคือ การสานงานเก่าก่องานใหม่และปรับองค์กร บุคลากร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดเก็บค่าหน่วยกิตของนิสิต ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน สำหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนนั้น จะเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโลกร้อน การเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งต้องนำศาสตร์ของพระราชามาแก้ไข ซึ่งต้องยอมรับว่านิสิตรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ ซึ่งเป็นรากเหง้าของแผ่นดิน จึงต้องเร่งสร้างศาสตร์เหล่านี้ให้อยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ให้ได้ ส่วนการสรรหาอธิการบดี มก.ตัวจริงนั้น เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายคาดหวัง แต่ไม่ว่าจะมีตัวจริงเมื่อไร ตนก็จะทำงานในฐานะอธิการบดีอย่างเต็มที่

ด้าน รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กล่าวว่า สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือ การเตรียมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ สภาพนักงาน ชุดใหม่ตามที่ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 กำหนด ซึ่งจะต้องมีชุดใหม่ภายใน 1 ปี.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวแนวทางการบริหารและพัฒนา มก.ว่า หลักการทำงานของตนคือ การสานงานเก่าก่องานใหม่และปรับองค์กร บุคลากร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ 17 ก.พ. 2559 01:08 ไทยรัฐ