วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งขึ้นทะเบียน "วัคซีนไข้เลือดออก”

นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนไข้เลือดออกกำลังอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นสามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ประมาณร้อยละ 60 กล่าวคือหากมี 100 คน ก็จะมี 60 คนที่วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ส่วนที่เหลืออีก 40 คน ก็ไม่ต้องกังวล เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวยังมีประสิทธิภาพช่วยลดความรุนแรงของโรคได้อีกร้อยละ 80 โดยการฉีดวัคซีนจะใช้ 3 เข็มในกลุ่มอายุ 9-45 ปี เพราะช่วงอายุต่ำกว่า 9 ปี ประสิทธิภาพยังไม่ชัดมาก ส่วนในกลุ่มอายุมากกว่า 45 ปี ก็ยังไม่มีข้อมูลวิจัย อย่างไรก็ตาม เรื่องวัคซีนไข้เลือดออกนั้น ถือเป็นวัคซีนที่อยู่ในแผนวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และเป็นวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อให้สามารถนำไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้

ด้าน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการอย. กล่าวว่า ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งความเห็นเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออกมาให้แล้ว รอเพียงความเห็นจากส่วนอื่น หากครบก็จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านชีววัตถุพิจารณาต่อไป หากอนุมัติก็จะเสนอต่อคณะกรรมการ อย.ชุดใหญ่ เพื่ออนุมัติขึ้นทะเบียนได้ทันที.

นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนไข้เลือดออกกำลังอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นสามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ประมาณร้อยละ60 17 ก.พ. 2559 01:06 ไทยรัฐ