วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทูตฝรั่งเศสผนึกภาคเอกชน ผลักดันไทยกลับคืนเวทีการค้าโลก -TPP

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปดูโรงงานผลิตกระดาษ และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ จำกัดในเมืองรวง (Rouen) ประเทศฝรั่งเศส ว่า ข้าราชการไทยจำเป็นต้องพึ่งพาภาคเอกชนไทยที่ตัดสินใจไปลงทุนในฝรั่งเศสเพื่อผนึกกำลังกันสร้างความเชื่อมั่นแก่รัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศผู้นำสหภาพยุโรปว่า แม้การเมืองของไทยอาจหยุดชะงักในช่วงการปฏิรูปประเทศ แต่การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจยังไม่หยุด

“ผมอยากให้รัฐบาลฝรั่งเศสทราบว่า การเมืองไทยยังคงเป็นประชาธิปไตยเหมือนเดิม และมีโรดแม็ปที่นำพาเศรษฐกิจ สังคม ให้มีความก้าวหน้า และทำให้การเมืองไทยเข้มแข็ง ฝรั่งเศสจึงควรให้เวลาแก่ไทยอย่างเข้าใจและไม่ทอดทิ้งประเทศไทยไป โดยเฉพาะเมื่อไทยก็ยังคงเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่ออาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจ AEC ซึ่งจะยิ่งทำให้ผลประโยชน์ของฝรั่งเศสมีมากขึ้น”

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส กล่าวว่า ผลประโยชน์ทางการค้าการลงทุนของสองประเทศควรมองไปข้างหน้า อย่างไรเสียประเทศไทยก็ต้องกลับมาเป็นประชาธิปไตย เมื่อไทยกลับมาก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ต่อกันไว้ ที่สำคัญก็คือ เศรษฐกิจไทยกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าภายใต้บริบทของการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

“เรากำลังเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้แก่ฝรั่งเศสในการเสนอตัวเข้ามาลงทุน เช่นเดียวกับญี่ปุ่น และจีน ซึ่งสนใจจะเข้ามาลงทุนสร้างระบบรางในประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อฝรั่งเศสมีศักยภาพสูงในเรื่องนี้ และเราก็อยากให้เขามาสำรวจดูว่า การลงทุนในประเทศ ไทยไม่ได้หยุดนิ่ง”


ทูตปารีสผนึกกำลังเอกชนไทย

นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลฝรั่งเศสมองไปข้างหน้า ก็จะพบว่าประเทศไทยเข้าสู่การเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในฐานะเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจ และเป็นสะพานให้เขาสามารถเข้าไปค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านไทยได้ง่ายขึ้น “รอบบ้านเราล้วนแต่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงน่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน”

สำหรับการค้าระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมีมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี แม้ไทยจะขาดดุลอยู่บ้าง แต่การค้าระหว่างกันในปีที่ผ่านมา ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะไม่ดี และเศรษฐกิจอียูจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ตาม แต่การค้าไทยกับฝรั่งเศสก็ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และสินค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นของเราส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์

“สิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับรัฐบาลเขาก็คือ ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีปัญหาการเมืองภายใน แต่หลายประเทศที่เกิดใหม่ก็มีปัญหาไม่ได้แพ้กัน แน่นอนว่าแต่ละประเทศต้องมีทั้งช่วงเฟื่องฟูและไม่เฟื่องฟู และแต่ละประเทศ โดยเฉพาะไทยอาจเป็นประชาธิปไตยในแบบของเรา ไม่ใช่ในแบบฉบับของตะวันตก”

เมื่อถามถึงการออกไปลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มนักลงทุนไทยดีต่อระบบเศรษฐกิจประเทศหรือไม่ ได้รับคำตอบว่า ผมเห็นศักยภาพของบริษัทใหญ่หลายแห่งที่สามารถออกไปลงทุนในต่างประเทศได้ เช่น ในญี่ปุ่น ก็มี SCG และบ้านปู ไปลงทุนในเรื่องของพลังงานหมุนเวียน ส่วนที่ฝรั่งเศส นอกจาก จะมีบริษัทดั๊บเบิ้ลเอ มาลงทุนแล้ว ก็ยังมี PTTGC มีไทยยูเนียนฟู้ดส์ รวมทั้งเครือซีพีกรุ๊ปด้วย

สร้างเครือข่าย Friend of Thailand

นี่เป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนไทยมีศักยภาพมากพอจะออกไปขยายการลงทุนของพวกเขาในต่างประเทศ อย่างดั๊บเบิ้ลเอ ไม่ใช่แค่ศักยภาพในการลงทุนเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนที่ได้มาตรฐานสากล เทคโนโลยีที่ใช้ก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ที่สำคัญคือเป็นการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม มีการใช้พลังงานที่สะอาด พลังงานหมุนเวียน รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ผู้คนในท้องถิ่น และแรงงานจำนวนมากด้วย

“ผมคิดว่า สิ่งที่นักลงทุนไทยเราทำ จัดเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของผม เพราะช่วยทำให้รัฐบาลของฝรั่งเศส รวมถึงพลเมืองของเขาเกิดความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทย เรา จริงๆเมื่อเขามาลงทุนก่อนหน้าที่ผมจะมารับตำแหน่ง เขาย่อมมีอิทธิพลต่อการเมืองในประเทศฝรั่งเศสด้วย นั่นเป็นช่องทางให้ผมมีโอกาสรู้จักกับผู้แทนฯ (ส.ส.) ในพื้นที่ที่เขาไปสร้างงานสร้างรายได้ให้...

หน้าที่ทูตคือ การผลักดันผลประโยชน์ของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องรู้จักคนที่เป็นผู้กำหนดนโยบายในรัฐบาล และเครือข่ายที่จะสามารถสร้างความเป็น Friend of Thailand ได้โดยมีน้ำหนักมากขึ้นด้วย”

ในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง แต่จริงๆจะบอกว่า เอาแค่เรื่องเศรษฐกิจแต่ไม่เอาการเมืองเลยคงไม่ได้เหมือนกัน สมมติเรื่องการลงทุนระบบราง นายสีหศักดิ์เปิดเผยว่า ทูตฝรั่งเศสพยายามผลักดันให้เอกชนของเขาเข้าไปทำ เพราะฉะนั้นจะหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็ไม่ได้ คือ คุณก็ต้องลงทุนด้วยเหมือนกัน

หรืออย่างขณะนี้ เรากำลังมีปัญหาเรื่อง GSP ถูกตัด ก็จำเป็นต้องเร่งกระบวนการเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส แต่ขณะนี้เขาบอกยังเจรจาไม่ได้ แม้แต่ในทางเทคนิคก็ทำไม่ได้ ทุกเรื่องจึงถูกชะลอตัวไปหมด “แม้ฝรั่งเศสอาจต้องทำตามมติของกลุ่มประเทศสมาชิกยูเอ็น แต่ละประเทศมีแบบฉบับไม่เหมือนกัน และความจำเป็นในการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ต่างกัน”

หนุนข้อตกลง TPP

นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ระหว่างที่ประเทศไทยยังคงติดปัญหาการเมือง เวียดนามกลับทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปอย่างเงียบๆได้เรียบร้อย คู่แข่งที่น่ากลัวของเราจึงเป็นเรื่องการปฏิบัติที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น สหรัฐฯเชิญรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตัน แต่ทำไมประเทศไทยที่เป็นสังคมเปิดเคยมีและจะต้องมีการเลือกตั้งต่อไป ไฉนจึงปฏิบัติต่อไทยแตกต่างกันเป็น 2 มาตรฐาน

เพราะฉะนั้นในที่สุดก็คือ เรื่องของผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องชี้ให้เขาเห็นคือ ผลประโยชน์ที่เรามีต่อกัน ถ้าเขามองข้ามเราไปโดยคิดแต่เรื่องการเมือง เขาเองอาจจะสูญเสียโอกาสนั้นได้ เมื่อสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องเผชิญเป็นไปเช่นนี้ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า เขาเห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเข้าร่วมความตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP : Trans-Pacific Partnership) ใน 12 ประเทศซึ่งจะกลายเป็นการจัดระเบียบการสร้างมาตรฐานใหม่ทางเศรษฐกิจ ระหว่าง แคนาดา สหรัฐฯ เม็กซิโก ชิลี เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม และญี่ปุ่น

“เราอาจเสียเปรียบอยู่บ้างในบางเรื่องแต่ TPP จะทำให้รูปแบบ และสภาพคล่องทางการค้าของโลกเปลี่ยนแปลงไป เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อไปถ้าจะไปลงทุนในเวียดนาม ก็ต้องคิดว่าจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆในหลายด้าน ซึ่งบางทีไทยอาจจะต้องกระจายความเสี่ยงไปยังเวียดนามบ้าง ก็คงจะถึงเวลาต้องตัดสินใจกันจริงๆเสียทีว่าเราจะอยู่ในกลุ่มซึ่งมีตลาดใหญ่กลุ่มนี้หรือไม่”.

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปดูโรงงานผลิตกระดาษ และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ จำกัดในเมืองรวง (Rouen) ประเทศฝรั่งเศส ... 17 ก.พ. 2559 00:53 17 ก.พ. 2559 00:54 ไทยรัฐ