วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

4 ชาติร่วมฝึก ‘คอบร้าโกลด์ 16’ มอบอาคารให้โรงเรียน ที่มวกเหล็ก

ทหารไทย สหรัฐฯ จีน สิงคโปร์ ร่วมมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ที่ อ.มวกเหล็ก สระบุรี เป็น 1 ใน 6 โครงการ ที่ทำในพื้นที่ฝึก 6 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษา...  

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.พ. พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการทหาร นายกลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายหวู ซิหวู เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายเคนเน็ต เลขานุการเอกประจำสถานทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ณ โรงเรียนวัดบ้านหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ทั้งนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทย และกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 16 นี้ มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง สระแก้ว สระบุรี และลพบุรี มีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ

นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา และการบริการทางปศุสัตว์ โดยโครงการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพิธีส่งมอบในวันนี้ เป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามคำร้องขอของชุมชน อาคารมีขนาด 7.8 x 20 เมตร จำนวน 1 อาคาร โดยมีกำลังพลกองทัพไทย จากกองทัพอากาศ จำนวน 20 นาย กองทัพสหรัฐฯ จำนวน 15 นาย กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน จำนวน 5 นาย และกองทัพสิงคโปร์ จำนวน 5 นาย รวมทั้งหมด 45 นาย เข้าร่วมการก่อสร้างระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และสันทนาการต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกในปีนี้

ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้าง และยืนยันความพร้อมของกองทัพ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป.

ทหารไทย สหรัฐฯ จีน สิงคโปร์ ร่วมมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ที่ อ.มวกเหล็ก สระบุรี เป็น 1 ใน 6 โครงการ ที่ทำในพื้นที่ฝึก 6 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษา... 16 ก.พ. 2559 19:11 16 ก.พ. 2559 19:39 ไทยรัฐ