วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.มหิดล จัดเสวนา 'คลื่นความโน้มถ่วง' หลังนักวิจัย LIGO ค้นพบสำเร็จ!

ม.มหิดล จัดเสวนาหัวข้อ คลื่นความโน้มถ่วง เนื่องจากกลุ่มนักวิจัย LIGO ประกาศตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ในวงการฟิสิกส์และดาราศาสตร์...

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดเสวนาพิเศษ Science Cafe ในหัวข้อ "คลื่นความโน้มถ่วง (Gravitation Wave)" ปรากฏการณ์ที่ไอน์สไตน์ทำนายไว้เมื่อกว่าศตวรรษ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มากมายพยายามหาหลักฐานยืนยันมาหลายสิบปี ได้ถูกค้นพบแล้วโดยกลุ่มวิจัย LIGO ในวันที่ 11 ก.พ. 59 โดยประกาศการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ การค้นพบครั้งใหญ่นี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป และให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับฟิสิกส์ของหลุมดำและวิวัฒนาการของจักรวาล

ในการเสวนาครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ทฤษฎี จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ดร.พิเชษฐ กิจธารา ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ และ ดร.สุรพงษ์ อยู่มา ทั้งนี้ได้อภิปรายเกี่ยวกับพื้นฐานสัมพัทธภาพทั่วไป รายละเอียดของการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงของกลุ่ม LIGO และความสำคัญของการศึกษานี้ต่อวงการฟิสิกส์ในอนาคต.

ม.มหิดล จัดเสวนาหัวข้อ คลื่นความโน้มถ่วง เนื่องจากกลุ่มนักวิจัย LIGO ประกาศตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ในวงการฟิสิกส์... 16 ก.พ. 2559 18:23 ไทยรัฐ