บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อลงกรณ์' ยัน ร่างฯ ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ใช่ คปป. ซ่อนรูป อย่าด่วนสรุป

สปท. ขอเลิกระแวง กก.ยุทธศาสตร์ชาติ ยันไม่มีอำนาจควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ปัด ซ่อนเร้นวาระสืบทอดอำนาจ แจงยิบแค่กำหนดกรอบพัฒนาประเทศให้เกิดความต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59 ที่รัฐสภา นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงถึงการจัดทำการบริหารราชการแผ่นดินว่าด้วยกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ว่า สปท. เสนอ พ.ร.บ. ดังกล่าวเพื่อให้การปฏิรูปประเทศมีแนวทางการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติใน 20 ปี เพราะที่ผ่านมาเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ประเทศจะบริหารงานไม่ต่อเนื่อง ไม่เคยมีรัฐบาลอยู่ยาวต่อเนื่องถึง 20 ปี ในระหว่างนี้จะมีวิกฤติเกิดขึ้นทุกครั้ง ทำให้ประเทศขาดความต่อเนื่องด้านพัฒนาและความสามารถด้านการแข่งขัน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงต้องมี พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อกำหนดกรอบการทำงานของประเทศให้มีความต่อเนื่องสัมฤทธิผล ยืนยันว่า สปท. ไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือสืบทอดอำนาจ หากศึกษาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างครบถ้วน จะพบว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่มีอำนาจการควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติ (คปป.) ที่หลายฝ่ายพยายามบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิด ร่าง พ.ร.บ. นี้เปิดกว้างให้ปรับปรุงแก้ไขได้ ดังนั้นจึงอยากให้สังคมลดละความหวาดระแวง เปิดใจให้กว้างและอย่าด่วนสรุป.