วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อลงกรณ์' ยัน ร่างฯ ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ใช่ คปป. ซ่อนรูป อย่าด่วนสรุป

สปท. ขอเลิกระแวง กก.ยุทธศาสตร์ชาติ ยันไม่มีอำนาจควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ปัด ซ่อนเร้นวาระสืบทอดอำนาจ แจงยิบแค่กำหนดกรอบพัฒนาประเทศให้เกิดความต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59 ที่รัฐสภา นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงถึงการจัดทำการบริหารราชการแผ่นดินว่าด้วยกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ว่า สปท. เสนอ พ.ร.บ. ดังกล่าวเพื่อให้การปฏิรูปประเทศมีแนวทางการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติใน 20 ปี เพราะที่ผ่านมาเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ประเทศจะบริหารงานไม่ต่อเนื่อง ไม่เคยมีรัฐบาลอยู่ยาวต่อเนื่องถึง 20 ปี ในระหว่างนี้จะมีวิกฤติเกิดขึ้นทุกครั้ง ทำให้ประเทศขาดความต่อเนื่องด้านพัฒนาและความสามารถด้านการแข่งขัน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงต้องมี พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อกำหนดกรอบการทำงานของประเทศให้มีความต่อเนื่องสัมฤทธิผล ยืนยันว่า สปท. ไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือสืบทอดอำนาจ หากศึกษาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างครบถ้วน จะพบว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่มีอำนาจการควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติ (คปป.) ที่หลายฝ่ายพยายามบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิด ร่าง พ.ร.บ. นี้เปิดกว้างให้ปรับปรุงแก้ไขได้ ดังนั้นจึงอยากให้สังคมลดละความหวาดระแวง เปิดใจให้กว้างและอย่าด่วนสรุป.

สปท. ขอเลิกระแวง กก.ยุทธศาสตร์ชาติ ยันไม่มีอำนาจควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ปัด ซ่อนเร้นวาระสืบทอดอำนาจ แจงยิบแค่กำหนดกรอบพัฒนาประเทศให้เกิดความต่อเนื่อง ... 16 ก.พ. 2559 17:40 16 ก.พ. 2559 18:38 ไทยรัฐ