วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมคุมประพฤติจับมือ มท. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

เครดิตภาพจาก : กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติจับมือกระทรวงมหาดไทยพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (หน่วยกึ่งถาวร)...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.พ. 59 ที่กระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าพบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมประชุมหารือข้อราชการเรื่องสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (หน่วยกึ่งถาวร) โดยมีนายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะร่วมหารือ

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า ผลการหารือข้อราชการสรุปได้ ดังนี้ 1. หน่วยกึ่งถาวร กระทรวงมหาดไทย ยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (หน่วยกึ่งถาวร) ของกระทรวงมหาดไทยทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ สถานที่ฟื้นฟูฯ กองร้อย อส. 1. จ.บุรีรัมย์ 2. จ.พิษณุโลก 3. จ.พะเยา 4. จ.กาฬสินธุ์ 5. จ.สุราษฎร์ธานี 6. จ.สตูล และ 7. จ.หนองคาย ให้เป็นไปตามนโยบาย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม คือ

1. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 2. มีบุคลากรปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 3. มีเจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติประจำสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 4. มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ 5. มีการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคประชาชน หรืออาสาสมัครทั้งหมดในทุกส่วนราชการ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำผิดได้รับการช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำแก้ปัญหาในเบื้องต้นทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนให้เกิดประสิทธิผลต่อไป.

กรมคุมประพฤติจับมือกระทรวงมหาดไทยพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว (หน่วยกึ่งถาวร)... 16 ก.พ. 2559 17:23 16 ก.พ. 2559 19:58 ไทยรัฐ