วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

BTS แจงค่าโดยสารคิดตามระยะทาง หลังโซเชียลถามสถานีไม่เสร็จก็คิดหรือ?

ผู้ใช้บริการบีทีเอสตั้งกระทู้ทวงความเป็นธรรม เหตุต้องเสียเงินค่าผ่านสถานีที่ยังสร้างไม่เสร็จ พร้อมเชิญชวนผู้ที่เห็นด้วยลงชื่อให้บีทีเอสหยุดคิดค่าบริการ บริษัทชี้แจงคิดค่าโดยสารเป็นระยะทาง ไม่ใช่รายสถานี


กลายเป็นประเด็นใหญ่ในโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ตั้งกระทู้ ถึงอัตราค่าโดยสารว่าทางบีทีเอสกำลังเอาเปรียบผู้ใช้บริการ เนื่องจากมีการเก็บเงินในสถานีที่ยังสร้างไม่เสร็จ (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในอนาคต) ได้แก่ สถานีเสนาร่วม และสถานีศึกษาวิทยา ซึ่งผู้ที่ตั้งกระทู้บอกว่าทางบีทีเอสไม่ควรคิดเงินสถานีที่ยังไม่เปิดใช้ ทำให้ผู้ใช้บริการที่ต้องผ่านสถานีดังกล่าวเสียเงินโดยใช่เหตุ ซึ่งได้แจกแจงรายละเอียดไว้ดังนี้


คำถามที่ผมสงสัยคือ

การที่ BTS นำชื่อสถานีที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง มาอยู่ในระบบคิดค่าโดยสาร ถือเป็นการเอาเปรียบผู้โดยสารหรือไม่ ?
หรือการที่ BTS นำชื่อสถานีที่จะก่อสร้างในอนาคต มาคิดเงินวันนี้เลย ถือเป็นการเอาเปรียบผู้โดยสารหรือไม่ ?
หรือการที่ BTS นำชื่อสถานีที่ก่อสร้างแล้วไม่คุ้มทุน มาอยู่ในระบบคิดค่าโดยสาร ถือเป็นการผลักภาระให้กับผู้โดยสารหรือไม่ ?

( สถานีที่ยังไม่ได้สร้าง สถานีทีวางแผนสร้างในอนาคต สถานีที่สร้างแล้วไม่คุ้มทุน นั่นเท่ากับว่า
เราต้องจ่ายเงินให้สถานีที่ยังไม่ได้สร้าง จ่ายเงินให้กับสถานีในอนาคต และจ่ายเงินให้กับสถานีที่ไม่คุ้มทุน ???)

หลักการคำนวณค่าโดยสาร BTS
สถานีต้นทาง 15 | ... | สถานีที่ 1 (15) | ... | สถานีที่ 2 (+7) = 22 | ... | สถานีที่ 3 (+3) = 25 | ... | สถานีที่ 4 (+3) = 28 | ... | สถานีที่ 5 (+3) = 31 | ... | สถานีที่ 6 (+3) = 34 | ... | สถานีที่ 7 (+3) = 37 | ... | สถานีที่ 8 (+3) = 42 | ... | (คิดอัตรา 42 บาท ตลอดเส้นทางเก่า) | ... | สถานีส่วนต่อขยาย (+10) = ราคาสถานีสุดท้ายในเส้นทางเก่า + สถานีส่วนต่อขยาย 10 บาท


ทั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้ที่เห็นด้วยไปลงชื่อเรียกร้องให้ BTS หยุดคิดค่าบริการในสถานีที่ยังไม่ทำการก่อสร้างได้ที่ www.change.org ซึ่งตอนนี้มีผู้ลงชื่อสนับสนุนเกือบครบ 1,000 รายชื่อแล้ว


อย่างไรก็ตาม ทางสายตรวจโซเชียล ไทยรัฐออนไลน์ ได้ติดต่อไปยัง บ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส เปิดเผยว่า อัตรค่าโดยสารของบีทีเอสกำหนดตามระยะทาง ไม่ได้คิดราคาเป็นสถานี โดยทั่วไประบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครออกแบบระยะห่างของสถานีไว้ประมาณ 800-1000 เมตร และกำหนดค่าโดยสารให้เป็นไปตามระยะทางคือทุกๆ 800-1000 เมตร แต่เพื่อความสะดวกในการจัดการระบบ จึงกำหนดค่าโดยสารให้เป็นไปในแต่ละช่วงสถานี ซึ่งการเดินทางในแต่ละช่วงสถานีจะไม่เกิน 800-1000 เมตร

ผู้ใช้บริการบีทีเอสตั้งกระทู้ทวงความเป็นธรรม เหตุต้องเสียเงินค่าผ่านสถานีที่ยังสร้างไม่เสร็จ พร้อมเชิญชวนผู้ที่เห็นด้วยลงชื่อให้บีทีเอสหยุดคิดค่าบริการ 16 ก.พ. 2559 17:20 16 ก.พ. 2559 18:51 ไทยรัฐ