วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปศุสัตว์ ค้าน ร่วมTPP หวั่น ชิ้นส่วนเครื่องในทะลัก ไทยเสียหายหนัก

กลุ่มปศุสัตว์ ยื่นหนังสือค้านไทยร่วมวงทีพีพี หวั่น เครื่องในหมูมะกันทะลักเข้าไทย ทุบ ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยเดี้ยง 3.5 แสนล้าน ด้าน พาณิชย์ รับ นำผลกระทบไปประกอบข้อมูลสรุปให้รัฐบาลตัดสินใจ...

วันที่ 16 ก.พ. 59 นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สมาคมที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ 11 สมาคม ได้ยื่นหนังสือให้กับ น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้า เพื่อคัดค้านการเข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) เพราะการเข้าร่วมพีพี จะทำให้เสียเปรียบสหรัฐฯ สมาชิกทีพีพีและผู้ผลิตปศุสัตว์รายใหญ่ของโลก เนื่องจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของสหรัฐฯ มีความได้เปรียบทั้งต้นทุนการผลิต ที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ถูกกว่าไทย สามารถส่งออกชิ้นส่วนสุกรมาไทย เช่น เครื่องใน ซึ่งตลาดสหรัฐฯ ไม่นิยมบริโภค ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมสุกรทั้งระบบของไทยไม่ต่ำกว่า 350,000 ล้านบาท หากนับรวมปศุสัตว์อื่น ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีกหลายแสนล้านบาท 

"อยากให้รัฐบาลตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อรากหญ้าด้วย ถ้ารัฐบาลยืนยันจะเข้าร่วม และเจรจาลดภาษีปศุสัตว์ จะส่งผลกระทบต่อไทยแบบเดียวกับที่เจรจาเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-ออสเตรเลีย หรือเอฟทีเอไทย-นิวซีแลนด์"

อย่างไรก็ตาม กลุ่มปศุสัตว์สนับสนุนรัฐบาลในการเข้าร่วมการเจรจาการเปิดเสรีในกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซพ) แทนทีพีพี เพราะหากการเจรจาสำเร็จจะทำให้สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กับคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมกลุ่มเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรรวมกว่า 3,700 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 50% ของประชากรโลก นอกจากนี้ ยังต้องการให้ภาครัฐเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษา ผลกระทบ ความได้เปรียบเสียเปรียบจากการเข้าร่วมทีพีพี ที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดด้วย

ด้าน นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ จะนำข้อคัดค้านของกลุ่มปศุสัตว์ หารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเร็วๆ นี้ และจะจัดทำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศในทุกเดือน ซึ่งทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำเสนอข้อมูลเข้ามาได้ หลังจากนั้นจะสรุปและเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเร็วที่สุด

"กรมฯ ไม่สามารถสรุป และตัดสินได้ว่าจะเข้าร่วมเจรจาทีพีพีหรือไม่ ต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ก่อนนำมาจัดทำข้อสรุป และแนวทางเยียวยาผลกระทบ เพื่อเสนอต่อรัฐบาล ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมทีพีพี ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นสุดท้าย หากเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดเผยต่อสาธารณชนได้แน่นอน" นางสาวสุนันทา ระบุ.

กลุ่มปศุสัตว์ ยื่นหนังสือค้านไทยร่วมวงทีพีพี หวั่น เครื่องในหมูมะกันทะลักเข้าไทย ทุบ ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยเดี้ยง 3.5 แสนล้าน ด้าน พาณิชย์ รับ นำผลกระทบไปประกอบข้อมูลสรุปให้รัฐบาลตัดสินใจ... 16 ก.พ. 2559 16:50 ไทยรัฐ