วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักวิชาการ ชี้ ลต.บัตรใบเดียว เสี่ยงทุจริตกว่า เผย ช่องโหว่อำนาจคู่ขนาน

นักวิชาการเชื่อหาก กรธ. ไม่ปรับแก้ร่างฯ ประเด็นร้อนคว่ำได้ง่าย ชี้ระบบ ลต.บัตรใบเดียวเสี่ยงทุจริตมากกว่าเดิม-เกิดพรรคนอมินี คงอำนาจ ม.44 อาจเกิดอำนาจคู่ขนาน

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59 นายยุทธพร อิสรชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึง รัฐธรรมนูญร่างแรกว่า มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ รับรองสิทธิตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ขยายสิทธิเสรีภาพหลายๆ ส่วน กำหนดหน้าที่ของรัฐ ทำให้รู้ว่ารัฐต้องทำอะไรให้แก่ประชาชนบ้าง แต่ก็ต้องทำให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของประเทศ ไม่เช่นนั้นรัฐธรรมนูญก็จะเป็นเหมือนกระดาษเปล่า ส่วนข้อเสียคือ การเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัตรใบเดียว เป็นการเปิดโอกาสให้พรรคขนาดกลางมีอำนาจต่อรองกับพรรคใหญ่มากขึ้น ส่วนพรรคเล็กเองก็จะเสียเปรียบไม่มีกำลังจะส่งคนลงสมัครได้ทุกเขต ด้วยเหตุนี้ก็อาจจะเกิดพรรคนอมินีหรือพรรคสาขาขึ้นมาได้ รวมทั้งทำให้เกิดการซื้อสิทธิขายเสียงรุนแรงกว่าเก่า ท้ายที่สุดก็จะกลับไปสู่วังวนการเมืองแบบเดิมๆ อีก

นอกจากนี้ ภายในพรรคก็จะเกิดความแตกแยกในการจัดบัญชีรายชื่ออีกด้วย ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมีอำนาจมากเกินไปอาจจะเข้าไปแทรกแซงฝ่ายอื่นๆ ได้ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ยากมาก รวมทั้งในบทเฉพาะกาลได้กำหนดให้หัวหน้า คสช. ยังคงมีอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 อยู่ ลักษณะแบบนี้จะทำให้เกิดอำนาจคู่ขนานได้ ทั้งนี้ตนเชื่อว่า กรธ. ต้องปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะที่มีข้อเรียกร้องจำนวนมาก เช่น ระบบการเลือกตั้งและที่มา ส.ว. แต่หาก กรธ. ไม่ปรับแก้อาจทำให้ประชามติไม่ผ่านได้.

นักวิชาการ เชื่อหาก กรธ. ไม่ปรับแก้ร่างฯ ประเด็นร้อนคว่ำได้ง่าย ชี้ระบบ ลต.บัตรใบเดียวเสี่ยงทุจริตมากกว่าเดิม-เกิดพรรคนอมินี คงอำนาจ ม.44 อาจเกิดอำนาจคู่ขนาน 16 ก.พ. 2559 15:51 ไทยรัฐ