วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สุรชัย” แนะ กรธ.แจงเหตุผลให้ชัด แก้ไม่แก้ร่าง รธน. ตรงไหน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชี้ สิทธิเสรีภาพ ไม่ควรบัญญัติในหมวดหน้าที่ของรัฐ แนะ กรธ.อธิบายเหตุผลร่าง รธน.ให้ชัด แก้ไม่แก้ตรงไหนบ้าง

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สนช. กล่าวว่า ข้อเสนอแนะของ สนช.ต่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกที่ได้ส่งไปยัง กรธ.แล้ว อาทิ การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเพื่อเลือก ส.ส. ส่วนที่มา ส.ว.ที่เสนอให้มีจำนวน 200 คน มาจากการสรรหาทั้งหมด เพื่อให้ ส.ว.มีความเป็นเอกภาพ เชื่อว่าข้อเสนอดังกล่าวทาง กมธ.สามัญใน สนช.ได้ถอดบทเรียนมาอย่างดีแล้วจากประสบการณ์รัฐธรรมนูญ ปี 40 และ ปี 50 ก่อนตกผลึกเป็นความคิดดังกล่าว

นอกจากนี้ ในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ควรเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ควรบัญญัติในหมวดหน้าที่ของรัฐ และยังขาดความชัดเจนว่า หากรัฐไม่ทำตามประชาชนจะมีสิทธิ์ฟ้องรัฐหรือไม่ ที่มีกลุ่มต่างๆ เสนอแนะจำนวนมากเป็นเรื่องที่ดี สะท้อนสังคมต้องการมีส่วนร่วมและแสดงความเห็นที่หลากหลาย แต่เมื่อ กรธ.นำไปพิจารณาเป็นร่างสุดท้ายแล้วหากความเห็นใดไม่ได้รับการปรับแก้ไข กรธ.ก็ควรมีการอธิบายเหตุผลรองรับมากกว่าการออกมาตอบโต้ จะทำให้การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างสมบูรณ์.

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชี้ สิทธิเสรีภาพ ไม่ควรบัญญัติในหมวดหน้าที่ของรัฐ แนะ กรธ.อธิบายเหตุผลร่าง รธน.ให้ชัด แก้ไม่แก้ตรงไหนบ้าง 16 ก.พ. 2559 15:13 ไทยรัฐ