บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สุรชัย” แนะ กรธ.แจงเหตุผลให้ชัด แก้ไม่แก้ร่าง รธน. ตรงไหน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชี้ สิทธิเสรีภาพ ไม่ควรบัญญัติในหมวดหน้าที่ของรัฐ แนะ กรธ.อธิบายเหตุผลร่าง รธน.ให้ชัด แก้ไม่แก้ตรงไหนบ้าง

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สนช. กล่าวว่า ข้อเสนอแนะของ สนช.ต่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกที่ได้ส่งไปยัง กรธ.แล้ว อาทิ การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเพื่อเลือก ส.ส. ส่วนที่มา ส.ว.ที่เสนอให้มีจำนวน 200 คน มาจากการสรรหาทั้งหมด เพื่อให้ ส.ว.มีความเป็นเอกภาพ เชื่อว่าข้อเสนอดังกล่าวทาง กมธ.สามัญใน สนช.ได้ถอดบทเรียนมาอย่างดีแล้วจากประสบการณ์รัฐธรรมนูญ ปี 40 และ ปี 50 ก่อนตกผลึกเป็นความคิดดังกล่าว

นอกจากนี้ ในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ควรเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ควรบัญญัติในหมวดหน้าที่ของรัฐ และยังขาดความชัดเจนว่า หากรัฐไม่ทำตามประชาชนจะมีสิทธิ์ฟ้องรัฐหรือไม่ ที่มีกลุ่มต่างๆ เสนอแนะจำนวนมากเป็นเรื่องที่ดี สะท้อนสังคมต้องการมีส่วนร่วมและแสดงความเห็นที่หลากหลาย แต่เมื่อ กรธ.นำไปพิจารณาเป็นร่างสุดท้ายแล้วหากความเห็นใดไม่ได้รับการปรับแก้ไข กรธ.ก็ควรมีการอธิบายเหตุผลรองรับมากกว่าการออกมาตอบโต้ จะทำให้การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างสมบูรณ์.