วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธุรกิจเจ๊ง 1.4 พันราย โต 6% เหตุคุมเข้มค้าสลากฯ ทำเลิกมากสุด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย ธุรกิจเดือน ม.ค. เจ๊ง 1.4 พันราย โต 6% เหตุคุมเข้มค้าสลากฯ ทำเลิกมากสุด ส่วนจัดตั้งใหม่ 5.7 พันราย ลด 4% จำนวน ตั้งเป้าจัดตั้งใหม่ปีนี้ได้แน่ 6-6.5 หมื่นราย

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผย ถึงการจดทะเบียนนิติบุคลทั่วประเทศในเดือน ม.ค. 59 ว่า มีผู้ยื่นจดทะเบียนเลิกกิจการจำนวน 1,469 ราย เพิ่มขึ้น 6% เทียบกับเดือน ม.ค.58 โดยมีทุนจดทะเบียนเลิกกิจการคิดเป็นมูลค่า 9,629 ล้านบาท เพราะมาตรการคุมเข้มธุรกิจค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ในเดือน ม.ค. 59 มีธุรกิจค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนเลิก 258 ราย คิดเป็น 18% ของธุรกิจที่จดทะเบียนเลิกทั้งหมด ส่วนธุรกิจที่จดทะเบียนเลิกรองลงมาคือ ธุรกิจก่อสร้าง 119 ราย และอสังหาริมทรัพย์ 57 ราย

ขณะที่การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเดือน ม.ค. 59 มีการยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ 5,749 ราย ลดลง 4% เทียบกับเดือน ม.ค. 58 โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้งรวม 28,100 ล้านบาท สาเหตุที่มีทุนจดทะเบียนสูงมาก เพราะมีการจดทะเบียนควบรวมของกลุ่มรถไฟฟ้ามหานคร โดยประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุดคือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป 765 ราย อสังหาริมทรัพย์ 300 ราย ให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 171 ราย ขายส่งวัสดุก่อสร้าง 140 ราย และขายส่งเครื่องจักร 131 ราย

การจดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ม.ค. ที่ลดลง 4% ยังอยู่ในระดับปกติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คาดว่าแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในปีนี้จะไม่น้อยกว่า 60,000-65,000 ราย เพราะภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้น จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ

นอกจากนี้ ยังได้รับแรงหนุนจากการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี 59 เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยง คือ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว และสถานการณ์ส่งออกไทย.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยธุรกิจเจ๊งเดือน ม.ค. 1.4 พันราย โต 6% เหตุคุมเข้มค้าสลากฯ ทำเลิกมากสุด ส่วนจัดตั้งใหม่ 5.7 พันราย ลด 4% จำนวน ตั้งเป้าจัดตั้งใหม่ปีนี้ได้แน่ 6-6.5 หมื่นราย 16 ก.พ. 2559 14:40 ไทยรัฐ