วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บุหรี่จองเวร นานถึง 15 ปี

คณะกรรมการต่อต้านการสูบบุหรี่ของอังกฤษ ได้เปิดเผยให้คอยาทั้งหลายได้รู้ว่าการเลิกบุหรี่ไม่ว่าจะอัดเข้าปอดมานาน ตั้งแต่ 20 นาที ไปจนถึง 15 ปี จะสร้างบุญคุณต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไรบ้าง

รายงานแจ้งว่า เริ่มตั้งแต่ชั่วสูบบุหรี่มาแค่ระหว่าง 20-30 นาที อัตราความดันโลหิตและชีพจรจะเริ่มถอยลง และแก๊สมอนอกไซด์ในเลือด จะเริ่มสลายลง นานหลังจากนั้น 8 ชม. หากนานไปถึง 2 วัน จึงจะรู้สึกว่าค่อยรู้รสอาหารและกลิ่นดีขึ้น อย่างไรก็ดี หากต้องการให้ความเสี่ยงกับโรคมะเร็งของปาก คอ ทางเดินอาหารและกระเพาะปัสสาวะหมดลง จะต้องคอยนาน 5 ปี กับถ้าหากอยากสิ้นเวรจากบุหรี่โดยสิ้นเชิง เหมือนกับผู้ที่ไม่สูบเลย จะต้องรอคอยนานถึง 15 ปี.

คณะกรรมการต่อต้านการสูบบุหรี่ของอังกฤษ ได้เปิดเผยให้คอยาทั้งหลายได้รู้ว่าการเลิกบุหรี่ไม่ว่าจะอัดเข้าปอดมานาน ตั้งแต่ 20 นาที ไปจนถึง 15 ปี จะสร้างบุญคุณต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไรบ้าง 16 ก.พ. 2559 13:01 16 ก.พ. 2559 19:46 ไทยรัฐ