วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯนำทีมลอกแม่น้ำพิจตรเก่าแก้ภัยแล้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.พ. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.พิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณแม่น้ำพิจิตรเก่า หน้าวัดทับหมัน หมู่ 1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน การลอกแม่น้ำพิจิตรเก่า ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รด.จิตอาสา อสม. ผู้ถูกคุมประพฤติ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ กำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ โดยจะทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม

“สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดย จ.พิจิตรจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วน เกิดความสามัคคีผ่านกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ส่งผลให้แม่น้ำพิจิตรเก่า ความยาวกว่า 500 เมตร เกิดความสวยงาม สามารถเป็นแหล่งน้ำในการเกษตร การอุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ระบายน้ำได้สะดวกในฤดูน้ำหลากและยังกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ยามขาดแคลน อีกด้วย” นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.พิจิตร กล่าว

ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเช้าวันที่ 15 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งท่องเที่ยวในแก่งเกาะใหญ่ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ระดับน้ำลดต่ำสุดในรอบหลายปี โขดหินน้อย-ใหญ่ขึ้นเต็มทั่วบริเวณ มีน้ำไหลเอื่อยรินตามแก่งหินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เหมาะแก่ การเล่นน้ำ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เจ้าหน้าที่แก่งเกาะใหญ่ บอกว่า หากเทียบช่วงเดียวกันกับทุกปี จะพบว่าปีนี้มีน้ำให้เล่นน้อยและมีเป็นบางจุด ทั้งระดับน้ำก็สูงไม่ถึง 20 เซนติเมตร คาดว่าปัญหานี้อาจจะยาวนานไปจนถึงเดือนเมษายนและเตรียมแก้ปัญหาโดยการทำฝายชะลอน้ำให้สูงขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำในช่วงนี้ สำหรับแก่งเกาะใหญ่ อ.แม่วงก์ เป็นเกาะแก่งหินขนาดเล็ก-ใหญ่มากมาย รับน้ำมาจากป่าแม่วงก์ ซึ่งในช่วงหน้าน้ำปกติ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและใกล้เคียง เดินทางมาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 คน.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.พ. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.พิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณแม่น้ำพิจิตรเก่า หน้าวัดทับหมัน หมู่ 1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน... 16 ก.พ. 2559 08:24 ไทยรัฐ