วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผาหุ่นประท้วง

ฆราวาสที่เข้าร่วมชุมนุมสกัดแผนล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ไทย แต่งตัวเป็นนายนิรบาล เผาหุ่นจำลองแกนนำที่คัดค้านแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ เป็นสมเด็จพระสังฆราช.

16 ก.พ. 2559 08:06 16 ก.พ. 2559 08:06 ไทยรัฐ