บริการข่าวไทยรัฐ

ผลักดันรถ

พระสงฆ์จากเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรพุทธบริษัท 4 ที่มาร่วมชุมนุมสกัดแผนล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ไทย ที่พุทธมลฑล จ.นครปฐม ไม่พอใจทหารที่ไม่อนุญาตให้นำรถน้ำ รถสุขาของกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไป ต่างช่วยกันผลักดันรถฮัมวี่ที่จอดอยู่บริเวณทางเข้า จนทหารต้องยอมให้นำรถเข้าไปได้ในที่สุด .