วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สบน.กู้เงินชดเชยขาดดุลพรวด 700%

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ธ.ค.58 ราว 6 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 44.36% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยมูลค่าจีดีพีปี 58 เท่ากับ 13 ล้านล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ธ.ค.58 เพิ่มขึ้นสุทธิ 29,358.39 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะมีรายละเอียด ดังนี้ หนี้ของรัฐบาล 4.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,365 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 57,133 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อกระตุ้นการลงทุนไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 59 (ต.ค.-ธ.ค.58) ทำให้การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ สบน.ต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลมากขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มมากกว่า 700%

อีกทั้งยังมีการกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ 6,784.83 ล้านบาท โดยมีรายการดังนี้ 1.การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ 1,573.83 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 1,394.44 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีม่วง การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) 174.85 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 เส้นทาง และรถไฟชานเมืองสายสีแดง และกรมทางหลวง 4.54 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร 2.การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 5,211 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

นอกจากนี้ ยังมีการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 47,771 ล้านบาท การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 11,291.86 ล้านบาท ส่วนหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1.04 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 323 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 532,268.78 ล้านบาท ลดลง 2,203.27 ล้านบาท.

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ธ.ค.58 ราว 6 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 44.36% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 16 ก.พ. 2559 01:09 ไทยรัฐ