วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.ชี้เช็คเด้งลดวูบเหลือแค่ 5.7 หมื่นใบ

ส่งสัญญาณเศรษฐกิจประเทศเริ่มฟื้นตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ธปท.ได้รายงานการเรียกเก็บเงินตามเช็คทั่วประเทศ ในเดือน ม.ค.59 ว่า มีปริมาณเช็คเรียกเก็บรวม 5.34 ล้านใบ ลดลง 428,000 ใบจากเดือนก่อนหน้า หรือลดลง 7.42% มีมูลค่ารวม 2.93 ล้านล้านบาท ลดลง 334,000 ล้านบาท หรือลดลง 10.23% ในจำนวนนี้มีปริมาณเช็คเด้งรวม 57,000 ใบ ลดลง 6,491 ใบ หรือลดลง 10.23% มีมูลค่าเช็คเด้งรวม 8,650 ล้านบาท ลดลง 810 ล้านบาท หรือ 8.56% โดยแบ่งเป็น เช็คเด้งในกรุงเทพฯและปริมณฑลมากที่สุด 30,100 ใบ คิดเป็นสัดส่วน 0.8% ของเช็คเรียกเก็บรวม มีมูลค่า 5,630 ล้านบาท คิดเป็น 0.2% ของเช็คเรียกเก็บรวม ตามด้วยเช็คเด้งข้ามเขตจังหวัด 18,000 ใบ คิดเป็น 2.2% มูลค่า 1,580 ล้านบาท คิดเป็น 2.0% และเช็คเด้งในเขตภูมิภาค 8,762 ใบ คิดเป็น 1.0% มูลค่า 1,430 ล้านบาท คิดเป็น 0.5%

สำหรับปริมาณและมูลค่าเช็คที่ลดลงนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น เพราะสัดส่วนเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บรวมยังต่ำ สะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจ แม้สาเหตุส่วนหนึ่งที่เช็คเด้งลดลงเป็นเพราะปริมาณการใช้เช็คลดลงเมื่อเทียบกับการชำระเงินช่องทางอื่น คาดว่าหากเศรษฐกิจปีนี้ฟื้นตัวได้ แนวโน้มเช็คเด้งจะลดลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี

หากเปรียบเทียบเช็คเด้งเดือน ม.ค.59 กับเดือน ม.ค.58 พบว่าปริมาณเช็คเด้งลดลง 7,062 ใบ หรือ 11.03% จาก 64,000 ใบ เหลือ 57,000 ใบ ส่วนมูลค่าเช็คลดลง 420 ล้านบาท หรือ 4.63% จาก 9,070 ล้านบาท เหลือ 8,650 ล้านบาท.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ธปท.ได้รายงานการเรียกเก็บเงินตามเช็คทั่วประเทศ ในเดือน ม.ค.59 ว่า มีปริมาณเช็คเรียกเก็บรวม 5.34 ล้านใบ ลดลง 428,000 ใบจากเดือนก่อนหน้า 16 ก.พ. 2559 00:32 ไทยรัฐ