บริการข่าวไทยรัฐ

ตั้ง 'ธนู' นั่งเอแบค-สางทุจริต

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะกรรมการคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ ซึ่งมี ศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานคณะกรรมการควบคุมฯเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้ รับทราบการแต่งตั้ง ดร.ธนู กุลชล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ม.เอแบค แทน ดร.มัทนา สานติวัตร และจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 ก.พ.นี้ ทั้งนี้ดร.ธนูเป็นผู้ที่เหมาะสม เพราะมีประสบการณ์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชนมานานและเคยเป็นนักบวชด้วย โดยได้หารือกับทางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยแล้ว

รศ.นพ.สรนิตกล่าวด้วยว่า ส่วนปัญหาเรื่องการทุจริตภายใน ม.เอแบค นั้น วันที่ 23 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ ซึ่งจะตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงปัญหาภายใน ม.เอแบค ได้แก่ ปัญหาการดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการเครื่องฝึกบินจำลองเสมือนจริงแบบแอร์บัส เอ 320, ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ และปัญหาการรายงานงบดุลประจำปี 2557 โดยจะเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการควบคุมฯ บุคคลภายนอก และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ มาร่วมเป็นกรรมการ โดยใช้เวลาตรวจสอบ 2-3 เดือน.