วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หญิงสาวชัยภูมินับพัน แห่สวยวิถีไทย ร่วมนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นวันพระปี 2

ผวจ.ชัยภูมิ ร่วมมูลนิธิทำดีได้ดี จ.ชัยภูมิ และตัวแทนจากทุกภาคส่วน ร่วมแสดงพลังชาว จ.ชัยภูมิ นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นทุกวันพระ และทุกวันศุกร์ ปี2 และให้ถือเป็นประเพณีของชาว จ.ชัยภูมิ โดยมีหญิงสาวร่วมนุ่งซิ่นถึงหลายพันคน...

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นางนภา ศกุนตนาถ รองผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ ร่วมกับตัวแทนองค์มูลนิธิทำดีได้ดี จ.ชัยภูมิ และตัวแทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ อบจ.ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก 123 ตำบล และภาคเอกชน หอการค้า ผู้ประกอบการ สถานศึกษาทุกแห่งในจ.ชัยภูมิ ทั่วทั้ง 16 อำเภอ ร่วมกันลงนามMOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันตาม โครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย (เมืองวิถีไทย) "นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้นทุกวันพระ" มาตั้งแต่ต้นปี 2558 ที่ผ่านมา

ล่าสุดทางจึงจัดเดินหน้า โครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย "นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้นทุกวันพระ" ปี2 เพื่อรวมตัวออกเดินรณรงค์ครั้งใหญ่อีกครั้งที่หน้าศาลากลาง จ.ชัยภูมิ ร่วมกับตัวแทนทุกภาคส่วนหลายพันคน เพื่อแสดงพลังชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสานต่อเนื่องโครงการให้ต่อเนื่องและเกิดการขยาย ผลไปสู่วันสำคัญต่างๆทางศาสนา และงานพิธีกรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัด และร่วมกันออกมาให้ความสำคัญสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมกิจกรรมนุ่งซิ่นไม่ทุกสั้นทุกวันพระ และขยายผลไปถึงทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ให้เพิ่มมากขึ้น

ด้าน นางนภา ศกุนตนาถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า หลังจากเกิดประสบความสำเร็จนำร่องในปีแรก 2558 ที่ผ่านมา ประชาชนทั่วสารทิศกว่า 1.2 ล้านคน ภายในจังหวัดให้การตอบรับมากกว่า 90 % และยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชนกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตผ้าไทยพื้นบ้าน ยอดขายคึกคัก ทุกวันพระคนหันมาซื้อสวมใส่ผ้าไทยในพื้นที่พุ่งสูงต่อเนื่องเป็น ประวัติการณ์จนปัจจุบันสร้างรายได้เงินสะพัดนับพันล้านบาทภายในจังหวัด ชัยภูมิ ที่ถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และร่วมกันสืบสานประเพณีนำร่องเมืองชัยภูมิเมืองแห่งการอนุรักษ์ส่งเสริมเมืองวิถีไทยของชาว จ.ชัยภูมิ ด้วยการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นทุกวันพระ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวตค่อว่า ในปีนี้ถือเป็นความร่วมมือมาต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จมาเป็นอย่างดีให้ เกิดความต่อเนื่องให้มากขึ้น ซึ่งจะขายผลในปี 2559 ต่อจากนี้ไป ที่จะมีการร่วมออกมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันสำคัญทางศาสนาและทุกวันศุกร์ของ สัปดาห์ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป และจะถือเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวชัยภูมิจากนี้ตลอดไปด้วย.

ผวจ.ชัยภูมิ ร่วมมูลนิธิทำดีได้ดี จ.ชัยภูมิ และตัวแทนจากทุกภาคส่วน ร่วมแสดงพลังชาว จ.ชัยภูมิ นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นทุกวันพระ และทุกวันศุกร์ ปี2 และให้ถือเป็นประเพณีของชาว จ.ชัยภูมิ โดยมีหญิงสาวร่วมนุ่งซิ่นถึงหลายพันคน... 15 ก.พ. 2559 23:40 ไทยรัฐ