วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คำนูณ' จ่อชงปรับยุทธศาสตร์ชาติ กรธ.ยันไม่ใช่อำนาจที่ 6

"คำนูณ" หนุน พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ แต่เล็งอภิปรายปรับเนื้อหา เปิดโอกาส รบ.ใหม่เข้าทำหน้าที่ ขัดแย้งยึดมติรัฐสภาเป็นใหญ่ ค้านกำหนดโทษไม่ปฏิบัติตามเหตุผิดใน รธน.อยู่แล้ว ด้าน โฆษก กรธ.ปัดยุทศาสตร์ชาติไม่ใช่อำนาจที่ 6 มีเพื่อพัฒนาชาติ ไม่น่ากลัว
       
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.59 ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ในวันที่ 16 ก.พ.จะอภิปรายร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ โดยหลักการ ตนเห็นด้วยว่าประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์ชาติเพื่อกำหนดทิศทางของประเทศได้ถูกต้อง แต่จะขอให้มีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้ร่างกฎหมายดังกล่าว เช่นในบทเฉพาะกาล คือช่วงเปลี่ยนผ่านของคณะกรรมการยุทศาสตร์ชาติในกรณีวาระเริ่มต้นจะให้นายกฯ ประธาน สนช.และประธาน สปท.เข้าทำหน้าที่ แต่หากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาควรเปิดโอกาสให้ นายกฯ ประธานสภา และ ประธานวุฒิ และผู้ทรงคุณวุติชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน
       
รวมทั้งการอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกับรัฐสภาให้ตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาแก้ปัญหา แต่สุดท้ายหากตกลงกันไม่ได้ ก็ให้ยึดมติรัฐสภาเป็นใหญ่ตัดสิน รวมทั้งยังไม่เห็นด้วยกับการกำหนดโทษหากหน่วยงานไหนไม่ปฏิบัติตาม ก็ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องไปให้องค์กรอิสระอย่างเช่นคณะกรรมการ ป.ป.ช.เอาผิด จึงเห็นว่าควรตัดเนื้อหาดังกล่าวออก เพราะร่าง รธน.ฉบับมีนายชัย ฤชุพันธุ์ ที่รับรองอำนาจของเรื่องยุทศาสตร์ชาติเอาไว้ ดังนั้นใครไม่ปฏิบัติตามก็มีความผิดตาม รธน.อยู่แล้วในมาตรา 230-232
       
นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวไม่ควรบัญญัติให้จัดการ งบประมาณให้เพียงพอ เพราะจะทำให้เทียบเท่ากับองค์กรอิสระและศาล รวมทั้งเงินเดือนของคณะกรรมการก็ควรให้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หากทำได้ตามนี้ก็เชื่อว่าสังคมจะยอมรับได้

ด้านนายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่าถึงกรณีหลายฝ่ายวิจารณ์ว่ายุทธศาสตร์ชาติ เป็นอำนาจที่ 6 ว่า คงไม่ใช่เรื่องอำนาจที่ 6 แต่เป็นเรื่องที่ กรธ.คิดว่าควรกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศให้เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นประเทศมาเลเซีย โดยร่าง รธน.ได้กำหนดให้ออกกฎหมายลูกรองรับ และต้องกำหนดให้มีส่วนร่วมและการรับฟังความเห็นของประชาชนประกอบด้วย ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล คสช.จะเป็นผู้กำหนดทุกเรื่อง เพราะเปิดโอกาสให้รัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติได้ทุก 5 ปี จึงถือว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะประชาชนมีส่วนร่วม.

"คำนูณ" หนุน พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ แต่เล็งอภิปรายปรับเนื้อหา เปิดโอกาส รบ.ใหม่เข้าทำหน้าที่ ขัดแย้งยึดมติรัฐสภาเป็นใหญ่ ค้านกำหนดโทษไม่ปฏิบัติตามเหตุผิดใน รธน.อยู่แล้ว ... 15 ก.พ. 2559 17:44 15 ก.พ. 2559 19:54 ไทยรัฐ