บริการข่าวไทยรัฐ

กรธ. เล็งแจงยิบร่างฯ หวังทำความเข้าใจ ปชช. หวั่นกลุ่มบิดเบือนทำสับสน

กรธ. จัดทำบทความข้อบิดเบือนร่าง รธน. เผยแพร่โต้ประเด็นที่บางกลุ่มเอาไปขยายผลแบบผิดๆ หวัง ปชช. เข้าใจมากขึ้น พร้อมนำทุกข้อเสนอที่ส่งมา ไปพิจารณาปรับแก้ร่างฯ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ (กรธ.) มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาทบทวนความเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนต่างๆ

โดย นายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ. กล่าวภายหลังการประชุมว่า กรธ. ได้จัดทำบทความเรื่อง ข้อบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภา เพื่ออธิบายหลายประเด็นที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง เช่น มีคนกล่าวหาว่า กรธ. ตัดเรื่องสิทธิเสรีภาพ จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ออก จนทำให้คนบางกลุ่มเอาไปขยายความ ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง แต่ กรธ. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่วนข้อกล่าวหาว่าเราไปจำกัดการทำงานของรัฐบาล และจะเปิดโอกาสให้พรรคขนาดกลางมีบทบาทมากขึ้นนั้น เป็นความเข้าใจของคนกลุ่มนั้นๆ เอง ระบบการเลือกตั้งใหม่จะเป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชน กรธ. ไม่สามารถไปบังคับให้ประชาชนเลือกใครได้ พรรคไหนจะได้รับเลือกก็เป็นเรื่องของประชาชน ส่วนองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ แม้จะมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองและรัฐบาล แต่ก็เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ และเป็นไปตามพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ใช่สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจ ตามที่บางคนเข้าใจได้ และข้อกังวลที่กลัวการสืบทอดอำนาจ ก็เป็นการกล่าวหาที่ขาดมูลความจริง

นายอุดม กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กรธ. ได้รับข้อเสนอแนะการร่างรัฐธรรมนูญจากทุกภาคส่วน ทั้ง สนช. สปท. อดีตสปช. และเครือข่ายต่างๆ รวมถึงรายงานผลการจัดเวทีเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรับธรรมนูญทั้ง 4 เวที โดย กรธ. จะนำข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป.