วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นร.ชาวเขา ขับไล่ ผอ.อ้างบริหารไม่โปร่งใส ขณะผู้บริหาร ยอมย้ายออก

นร.ชาวเขาที่เชียงรายกว่าพันคน ประท้วงขับไล่ ผอ.ร.ร. อ้าง บริหารไม่โปร่งใส ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ด้าน นอภ.แม่จัน รุดรับเรื่องร้องเรียน พร้อมเจรจา ขณะ ผอ.แจงยิบ ยอมย้ายตัวเองออก ยัน ไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหา

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 ก.พ. 59 ที่ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย นักเรียนชนเผ่าต่างๆ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย จำนวนกว่า 1,000 คน ได้รวมตัวกันถือป้ายประท้วงผู้บริหารโรงเรียน และพากันเดินขบวนไปหน้าที่ว่าการ อ.แม่จัน เรียกร้องขับไล่ นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิช อายุ 55 ปี ผอ.โรงเรียน ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ได้ประมาณ 1 ปีเศษ

ทั้งนี้ ได้กล่าวหาว่าบริหารงานไม่โปร่งใส และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่หลายครอบครัว จึงต้องการเรียกร้องให้ย้าย ผอ. และ รอง ผอ.โรงเรียน ออกนอกพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่ยอมกลับเข้าห้องเรียนอย่างเด็ดขาด

ต่อมา นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.แม่จัน ได้มารับเรื่องร้องเรียนและเรียกตัวแทนนักเรียนครูของโรงเรียน คณะกรรมการศึกษาเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม อ.แม่จัน รับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงทั้ง 2 ฝ่าย ผลการเจรจา นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิช ผอ.โรงเรียนสงเคราะห์แม่จัน ยอมทำเรื่องขอย้ายตัวเองออกจากพื้นที่ ให้หน่วยเหนือพิจารณา ทำให้นักเรียนต่างพอใจ และจะขอติดตามเรื่องจนกว่าจะมีการย้ายออกไปจริง จึงจะยอมหยุดการเคลื่อนไหว ก่อนจะแยกย้ายกลับไป

ด้านนายสมศักดิ์ นอภ.แม่จัน กล่าวว่า จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าศึกษาสงเคราะห์ ผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาครั้งนี้ร่วมกัน 4 ประเด็นหลัก คือ ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วนกิจกรรมเป็นรอง การจัดสวัสดิการความเป็นอยู่เรื่องอาหารการกินของนักเรียน การจัดกติกาที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน และการเร่งจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่มให้เด็กนักเรียน ซึ่งจะปิดเทอมแล้วยังไม่ได้รับกันทุกคน

สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เปิดรับเด็กชาวเขาด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท เข้าเรียนแบบกินนอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.6 มีนักเรียนกว่า 1,000 คน.

ล่าสุด นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าว ว่า ตามข้อกล่าวหาของนักเรียนที่ประท้วงว่า การใช้งบประมาณได้กระทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องตามระเบียบ แบบแผนที่ถูกกำหนดมา เรื่อง การออกกฎระเบียบการใช้น้ำไม่ให้ใช้สิ้นเปลือง ก็เพื่อให้เกิดการประหยัด เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้นมาก ส่วนการขึ้นไปหอพักนักเรียนหญิง ในเวลาวิกาล ได้มีการตรวจพบว่า นักเรียนหญิงบางคนนัดผู้ชายพูดคุยกันริมรั้วในทำนองชู้สาว จึงขึ้นไปว่ากล่าวตักเตือน เนื่องจากมีการทำผิดระเบียบ และไม่ได้ขึ้นไปเพียงลำพัง มีครูประจำหอพักไปด้วย ส่วนการหาว่าใช้วาจาไม่สุภาพ เป็นการอบรมสั่งสอน การพูดจาไม่สุภาพก็เฉพาะบางคนเท่านั้น ส่วนเรื่องการบริหาร ข้อเสนอขอให้ย้ายออกจากโรงเรียน ก็ยินดีย้ายไปในวันนี้ก็ได้ แต่ขอเวลาเก็บของบ้างเท่านั้น ไม่ได้ยึดติดตำแหน่ง อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้

ต่อมา เวลา 14.30 น.ที่ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.แม่จัน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ตัวแทนจาก สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และ นายมานะ พิริยพัฒนา ศิษย์เก่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ตัวแทนนักเรียนและศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมโดยนายสมศักดิ์ คณาคำ ได้สั่งให้ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นและรายงานให้ นอภ.ทราบภายใน 30 วัน

ล่าสุด นายสมเกียรติ์ สุทธิเจริญพานิชย์ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน และนางชูศรี สุทธิเจริญพาณิชย์ ภรรยา นายสมเกียรติ ได้ทำหนังสือขอย้ายตัวเองไปอยู่ที่ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และ นายยิ่งศักดิ์ พิณภิรมย์ รอง ผอ.ฝ่ายปกครอง ขอย้ายตัวเองไปอยู่ที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อยุติปัญหา.

นร.ชาวเขาที่เชียงรายกว่าพันคน ประท้วงขับไล่ ผอ.ร.ร. อ้าง บริหารไม่โปร่งใส ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ด้าน นอภ.แม่จัน รุดรับเรื่องร้องเรียน พร้อมเจรจา ขณะ ผอ.แจงยิบ ยอมย้ายตัวเองออก ยัน ไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหา 15 ก.พ. 2559 14:44 ไทยรัฐ