บริการข่าวไทยรัฐ

ปิดอ่าวบางพื้นที่ใน 3 จว. ฤดูวางไข่ ฝืนทำประมงโทษทั้งจำทั้งปรับ

กรมประมง ประกาศ ปิดอ่าว 3 เดือน ช่วงฤดูสัตว์น้ำวางไข่ ใน 3 จังหวัด ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และ สุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ 16.5 ล้านไร่ เผย ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน ชี้ ห้ามลักลอบทำประมง โทษฝ่าฝืนทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ประกาศปิดอ่าวช่วงฤดูสัตว์น้ำวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนในบางพื้นที่ของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ 26,400 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16.5 ล้านไร่ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ก.พ. ถึง 15 พ.ค. ของทุกปี เป็นเวลา 3 เดือน 

โดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมง หากฝ่าฝืนมีโทษจำทั้งปรับ พร้อมทั้งได้ปล่อยเรือลาดตระเวนร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชร. ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบน จังหวัดชุมพร เรือตรวจการณ์ตำรวจน้ำ เรือตรวจการณ์ทหารเรือ และเครื่องบินตรวจการณ์กรมประมง เพื่อออกลาดตระเวนป้องกัน และจับกุมเรือประมงที่ฝ่าฝืนลักลอบเข้าไปทำประมงในเขตประกาศปิดอ่าว 3 จังหวัดดังกล่าว

นายมีศักดิ์ กล่าวอีกว่า มาตรการประกาศปิดอ่าวดังกล่าว เปรียบเสมือนการรักษาแหล่งอาหารที่เป็นเหมือนครัวอาหารทะเลโลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนโดยเฉพาะปลาทู จากการเก็บข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์น้ำในช่วง 9 เดือน หลังจากประกาศปิดอ่าว 3 เดือนของปี 2558 ที่ผ่านมา พบมีสัตว์น้ำชุกชุมเพิ่มขึ้นถึง 3.13 เท่า โดยเฉพาะจำนวนปลาทูเพิ่มขึ้นมีปริมาณการจับอยู่ที่ 96,811.26 ตัน จากเดิมอยู่ที่ 60,000-70,000 ตัน รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าแสนล้านบาท แสดงให้เห็นว่า มาตรการปิดอ่าว 3 เดือน มีส่วนสำคัญในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลได้อย่างยั่งยืน.