มติ สปท. 160 เสียง เห็นชอบรายงานใช้กองทุนน้ำมัน–พ.ร.บ.กองทุน - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

มติ สปท. 160 เสียง เห็นชอบรายงานใช้กองทุนน้ำมัน–พ.ร.บ.กองทุน

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 15 ก.พ. 2559 17:10
781 ครั้ง


มติ สปท. 160 เสียง เห็นชอบ รายงานใช้กองทุนน้ำมันและ พ.ร.บ. กองทุน เพื่อเป็นเครื่องมือรักษาระดับราคาน้ำมัน ปิดทางเอากองทุนไปหาเสียง ปล่อยให้กองทุนติดลบนับแสนล้าน เหมือนการเมืองยุคก่อน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59 เวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณารายงานบทบาท หน้าที่ และการใช้ประโยชน์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

โดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช รองประธาน กมธ. คนที่ 1 กล่าวรายงานว่า เนื่องจากกองทุนน้ำมัน มีบทบาทมากในการกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ซึ่งยังคงมีข้อกังขาถึงความเหมาะสมการใช้กองทุนเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลยุคต่างๆ ซึ่งทาง กมธ. ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเหตุผล คือ เพื่อการบริหารกองทุนน้ำมันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม และป้องกันการแทรกแซงการใช้กองทุนฯ เกินวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะผันผวน มีผลต่อราคาขายปลีก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องรักษาระดับราคา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยมีระยะเวลาและวงเงินที่ใช้ในการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างชัดเจน

ภายหลังสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธาน กมธ. ชี้แจงว่า กองทุนนี้ตั้งขึ้นเพราะเราประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาน้ำมันมีการผกผัน จนประชาชนชนได้รับผลกระทบ ดังนั้น กองทุนดังกล่าวมีไว้เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบกับประชาชน แม้ขณะนี้ราคาน้ำมันจะถูกก็ตาม แต่เราก็ต้องเตรียมการไว้ให้พร้อม ถ้ายกเลิกกองทุนดังกล่าว รัฐก็จะไม่มีเครื่องมือจำเป็นไว้ใช้ได้ทันท่วงที ประกอบกับที่ผ่านมา กองทุนนี้มีคณะกรรมการเป็นภาครัฐ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ในร่าง พ.ร.บ. นี้เปิดให้มีคณะกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วย ดังนั้นในภาพรวมการทำงานของคณะกรรมการ จะช่วยให้กองทุนไม่ติดลบเหมือนอย่างบางยุค ที่ปล่อยให้กองทุนน้ำมันติดลบ เพราะมีการหาเสียง ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ถือว่าเกี่ยวข้องกับการเงิน จำเป็นต้องส่งให้ ครม.รับรองก่อน

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานและร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วยคะแนน 160 ต่อ 4 งดออกเสียง 8 คะแนน โดย กมธ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงก่อนเสนอให้ประธาน สปท. และ ครม. พิจารณาต่อไป.

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  81.3%
 • ไม่ชอบ
  15.6%
 • สนุก
  0.0%
 • ประหลาดใจ
  3.1%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  0.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement