วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

มติ สปท. 143 เสียง ส่งข้อเสนอปฏิรูปที่ควรบรรจุใน รธน. ให้ กรธ.

มติ สปท. 143 เสียง ส่งข้อเสนอปฏิรูปฯ ที่ควรบรรจุลงรธน. ให้ กรธ. “อลงกรณ์” แจง แม่น้ำ 3 สายต้องทำงานเข้มข้นขึ้น

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการปฏิรูปที่ควรบรรจุไว้ใน มาตรา 269 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช…(ร่างเบื้องต้น) ตามข้อเสนอคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทั้ง 12 คณะ ที่ได้ส่งข้อเสนอมาแล้ว

โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท.คนที่ 1 ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประสานงานของแม่น้ำ 3 ฝ่าย คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สปท. เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามโรดแม็ป ได้ข้อสรุป ดังนี้

1. เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานของแม่น้ำ 5 สาย นายกรัฐมนตรี จึงได้มีการตั้งคณะทำงานทั้ง 6 คณะไปแล้ว เราจึงต้องกำหนดให้ กมธ.ของทั้ง 2 สภา ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปทำงานและประสานงานกับ 6 คณะดังกล่าว เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน

2. การวางแนวทางเพื่อการเลือกตั้งในครั้งหน้า จึงกำหนดให้ กมธ.ชุดที่ต้องทำภารกิจตรงกัน ได้มีการประชุมหารืออย่างใกล้ชิด และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยให้ทั้ง 2 สภาประชุมร่วมกันเพื่อหารูปแบบการทำงานอย่างเอกภาพ

และ 3. จัดการระบบสารสนเทศให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ กมธ.ทั้ง 2 สภาได้ทราบถึงโครงสร้างการทำงาน กมธ.ชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากนี้ไป เราจะมีการประชุมประสานงานกันค่อนข้างถี่มากขึ้น เพื่อให้การทำงานของทั้ง 3 ฝ่าย เป็นไปอย่างสมบูรณ์

จากนั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของ กมธ. ทั้ง 12 คณะ ที่ควรบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 269 ด้วยมติ 143 เสียง งดออกเสียง 1 และจะส่งข้อเสนอดังกล่าวไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจารณาต่อไป