วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้ 'ครอบครัว' ต้นทางสกัดกั้นคนเร่ร่อน

นางงามจิต แต้สุวรรณ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวถึงสถานการณ์คนขอทานและคนไร้ที่พึ่งใน กทม.ว่า หลังจากที่ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2557 ทำให้การช่วยเหลือและเข้าถึงสิทธิต่างๆของคนไร้ที่พึ่ง คนใช้ชีวิตในที่สาธารณะมีช่องทางการดูแลและการทำงานเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งสังคมรอบข้างต้องเข้าใจและให้โอกาสกับคนเหล่านี้ การแก้ปัญหานี้สิ่งสำคัญอยู่ที่ต้นทางคือสถาบันครอบครัวที่จะสกัดกั้นไม่ทอดทิ้งให้คนในบ้านออกมาเร่ร่อน ขอทาน

นางงามจิตกล่าวด้วยว่า เป็นแนวโน้มที่ดีที่กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการที่บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครมากขึ้น 5-10% ขณะเดียวกันเราก็เน้นทำงานเชิงรุกโดยจัดชุดปฏิบัติการ 6 ชุดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปสแกนหากลุ่มเป้าหมายตามตรอกซอยในพื้นที่ชุมชนแออัดเพื่อชักชวนให้มารับบริการที่บ้านมิตรไมตรี หรือทำความเข้าใจถึงสิทธิที่พึงได้รับ บางรายพบเป็นผู้ป่วยทางจิตก็ประสานนำเข้ารักษาพยาบาล ขณะเดียวกันก็พยายามเข้าไปสร้างความเข้าใจรวมถึงบริการภาครัฐด้านต่างๆกับชุมชนโดย เฉพาะครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เพื่อสกัดกั้นการออกมาเร่ร่อน ขอทาน ซึ่งสถานการณ์ด้านจำนวนขณะนี้พบว่ากลุ่มเป้าหมายรายเก่ามีอายุมากขึ้น ก็พยายามจูงใจให้มาพักที่บ้านมิตรไมตรี ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มใหม่จากต่างจังหวัดเข้ามาหางานทำแต่อยู่ระหว่างรองานหรือบางคนตกงานก็มาเร่ร่อน.

นางงามจิต แต้สุวรรณ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์คนขอทานและคนไร้ที่พึ่งใน กทม.ว่า หลังจากที่ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2557 .. 14 ก.พ. 2559 23:48 ไทยรัฐ