ทอท.ทดสอบด้านเทคนิค อาคารใหม่สนามบินภูเก็ต เป็นเกตเวย์อันดามัน - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

ทอท.ทดสอบด้านเทคนิค อาคารใหม่สนามบินภูเก็ต เป็นเกตเวย์อันดามัน

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 14 ก.พ. 2559 22:10
1,144 ครั้ง


ภาพจาก ท่าอากาศยานภูเก็ต

สนามบินภูเก็ตทดสอบด้านเทคนิคเที่ยวบินแรก First Technical Flight กับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ โดยมีผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นประธาน ให้การต้อนรับผู้โดยสารสายการบินไทย จากฮ่องกง ประเดิมเป็นเที่ยวแรก...  

เมื่อเวลา 12.55 น.วันที่ 14 ก.พ.ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เป็นประธานเปิดกิจกรรมทดสอบด้านเทคนิคเที่ยวบินแรก (First Technical Flight) โดยมีนางมนฤดี เกตุพันธ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต-ผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการสายการบิน ร้านค้าในท่าอากาศยานภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้โดยสารสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 609 จำนวน 374 คน จากประเทศฮ่องกง ซึ่งใช้บริการอาคารผู้โดยสาร เป็นเที่ยวบินแรก

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมทดสอบด้านเทคนิคเที่ยวบินแรก ที่สนามบินภูเก็ต


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ท่าอากาศยานภูเก็ตภายใต้การบริหารงานของ ทอท.ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้ โดยได้กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ให้ท่าอากาศยานภูเก็ต(ทภก.) เป็น Gateway to the Andaman ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ทภก.ให้บริการเที่ยวบิน 82,000 เที่ยวบิน และผู้โดยสาร 12,538,042 คน สูงกว่าปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 10.07 และ 11.19 ตามลำดับ และในไตรมาสแรกของปี 2559 (ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558) ให้บริการเที่ยวบิน 23,055 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 3,385,527 คน สูงกว่าระยะเดียวกันของปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 13.59 และ 10.47 ตามลำดับ และปัจจุบัน ทภก.รองรับเที่ยวบินประมาณ 250 เที่ยวบินต่อวัน มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนกว่า 50,000 คนต่อวัน ขณะที่มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด 53 สายการบิน

"จากการที่ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทภก.เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทอท.ได้มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางขับและลานจอดท่าอากาศยาน งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบเติมน้ำมันอากาศยานทางท่อ งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 5 ล้านคนต่อปี งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า งานก่อสร้างอาคารบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น งานก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย งานก่อสร้างระบบถนนภายในท่าอากาศยาน งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่าอากาศยานและงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนบำรุงรักษา และคลัง ทภก.โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มศักยภาพของ ทภก.ให้รองรับผู้โดยสารได้จาก 6.5 ล้านคน เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี"

นายนิตินัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่แล้วเสร็จเกือบสมบูรณ์ และเพื่อให้อาคารผู้โดยสารดังกล่าวเปิดให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทอท.จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร ทภก.หลังใหม่ (Operational Readiness and Airport Transfer : ORAT) เพื่อเตรียมความพร้อมองค์ประกอบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของการปฏิบัติการ การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากรของ ทอท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและประกอบการในอาคารผู้โดยสาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และหลังจากทดสอบระบบด้านเทคนิค หรือ First Technical Flight แล้วจะมีการทดสอบระบบโดยใช้เวลาอีก 60 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า หากมีการย้ายเที่ยวบินระหว่างประเทศไปให้บริการยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่จะมีความสมบูรณ์และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดย ทอท.ได้กำหนดเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่อย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

นางมนฤดี เกตุพันธ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายังสนามบินภูเก็ต


ขณะที่นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้มีดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการพัฒนา ทภก. (ปีงบประมาณ 2553 – 2557) โดยได้มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มเติมอีก 1 อาคารนั้น ผู้รับจ้างได้กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้างในสาระสำคัญส่วนใหญ่ในวันที่ 14 ก.พ.จึงได้ทำการทดสอบระบบภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เฉพาะขั้นตอนกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้า

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมของแผนการตรวจสอบมาตรฐานท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยได้เตรียมรวบรวมข้อมูล เช่น แผนการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard of Procedures : SOP) และอื่นๆ เพื่อส่งให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบไปพร้อมกับระบบงานต่างๆ ตามลำดับ และ ทภก.ยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านค้า ร้านอาหาร และบริการที่หลากหลายภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย.

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  100.0%
 • ไม่ชอบ
  0.0%
 • สนุก
  0.0%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  0.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement