วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดุสิตโพล' ชี้ ปชช.ส่วนใหญ่ ยังรู้เรื่องร่างฯ น้อย ก่อนประชามติ แนะพีอาร์ทั่วถึง

"สวนดุสิตโพล" ชี้ ปชช.ส่วนมากยังรู้เรื่อง รธน.แนะกระตุ้นประชาสัมพันธ์ทั่วถึง ประชามติจึงจะบรรลุผล มองการเมืองออกมาแสดงความเห็นและต่อต้านร่างฯ ไม่มากพอตัดสินใจลงประชามติ รู้เนื้อหาบ้างจากกระแสสังคม-สื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ.59 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,522 คน ระหว่างวันที่ 7-13 ก.พ.2559 ในหัวข้อ "ประชาชนกับการทำประชามติ" โดยถามว่า ประชาชนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้มากน้อยเพียงใด พบว่าประชาชนร้อยละ 45.01 ระบุว่าพอรู้บ้าง เพราะฟังจากกระแสสังคมและเห็นตามสื่อต่างๆ รองลงมาร้อยละ 31.67 ระบุว่าไม่ค่อยรู้ เพราะไม่ค่อยได้ติดตาม เป็นเรื่องเข้าใจยาก มีแต่ความขัดแย้ง โจมตีกันไปมา ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ และร้อยละ 16.1 ระบุว่าไม่รู้เลย เนื่องจากไม่สนใจ ไม่ได้ติดตาม ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ ขณะที่ร้อยละ 7.22 ที่ระบุว่ารู้อย่างดี เพราะเป็นเรื่องที่สนใจ และมีความสำคัญต่อบ้านเมืองอย่างมาก

สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากรู้เรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้ พบว่าประชาชนร้อยละ 81.14 ระบุว่าอยากรู้สรุปสาระสำคัญเนื้อหารายละเอียดข้อแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมกับฉบับใหม่  รองลงมาร้อยละ 76.15 ระบุว่าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ขณะที่ร้อยละ 68.46 ระบุว่าการเลือกตั้งการสรรหาที่มาของนายกรัฐมนตรี ส.ส. และ ส.ว.เมื่อถามประชาชนว่า รู้เรื่องรัฐธรรมนูญพอที่จะไปลงประชามติและตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ พบว่าประชาชน ร้อยละ 69.10 ระบุว่ายังรู้เรื่องรัฐธรรมนูญไม่พอที่จะไปลงประชามติ ขณะที่ร้อยละ 30.90 ระบุว่ารู้เรื่องรัฐธรรมนูญพอที่จะไปลงประชามติ  ส่วนการทำให้การทำประชามติรัฐธรรมนูญบรรลุผลสำเร็จ

นั้น พบว่าประชาชนร้อยละ 80.16 ระบุว่าต้องกระตุ้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงต่อเนื่อง ให้ข้อมูลประชาชนก่อนทำประชามติ ร้อยละ 74.38 ระบุว่าชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและข้อดี-ข้อเสียของการทำประชามติ ร้อยละ 72.27 ระบุว่ารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนและเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคน ร้อยละ 66.75 ระบุว่า หยุดสร้างกระแสให้ข้อมูลที่บิดเบือนเป็นเท็จ

เมื่อถามว่า มีความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.26 ระบุว่า มีทั้งฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและต่อต้าน โดยเฉพาะทางการเมือง รองลงมาร้อยละ 71.09 ระบุว่า ควรสอบถามความต้องการความคิดเห็นของประชาชน และนำข้อมูลที่ได้ไปปฏิบัติตาม ร้อยละ 65.51 อยากให้รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสมกับประเทศไทย ร้อยละ 69.25 ระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้จริงหรือไม่จะผ่านหรือไม่ผ่าน และร้อยละ 64.91 ระบุว่า อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย.

"สวนดุสิตโพล" ชี้ ปชช.ส่วนมากยังรู้เรื่อง รธน.แนะกระตุ้นประชาสัมพันธ์ทั่วถึง ประชามติจึงจะบรรลุผล มองการเมืองออกมาแสดงความเห็นและต่อต้านร่างฯ ไม่มากพอตัดสินใจลงประชามติ รู้เนื้อหาบ้างจากกระแสสังคม-สื่อ 14 ก.พ. 2559 17:35 ไทยรัฐ