วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟน.นำร่องติดกล่องรับใบแจ้งค่าไฟ ป้องกันลมพัดปลิวหาย

การไฟฟ้านครหลวง ทดลองนำกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้ผู้ใช้ประเภทจดหน่วยพร้อมแจ้ง หลังเกิดปัญหาใบแจ้งฯ สูญหายจากลมพัด หรืออื่นๆ นำไปติดตั้งเป็นการนำร่อง...   

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.59 นายชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. ได้ทดลองนำกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าขนาด กว้าง 11 ซม. ยาว 14 ซม. หนา 1.2 ซม. เป็นกล่องขนาดเล็ก มาใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทจดหน่วยพร้อมแจ้ง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก กรณีบ้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มีกล่องไปรษณีย์เพื่อใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ที่เจ้าหน้าที่มาจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าพร้อมแจ้งนั้น บางครั้งอาจเกิดการสูญหายจากกรณีลมพัด หรือกรณีอื่นๆ เนื่องจากเอกสารมีขนาดเล็ก กฟน. จึงแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้ดำเนินการจัดทำกล่องใส่เอกสารใบแจ้งค่าไฟฟ้าจำนวนหนึ่งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านำไปติดตั้งเพื่อเป็นการนำร่องทดลองการใช้งานจริง

"ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนวิธีการแจกจ่ายกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ การไฟฟ้านครหลวงจะรีบแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปและขออภัยมา ณ โอกาสนี้"

การไฟฟ้านครหลวง ทดลองนำกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้ผู้ใช้ประเภทจดหน่วยพร้อมแจ้ง หลังเกิดปัญหาใบแจ้งฯ สูญหายจากลมพัด หรืออื่นๆ นำไปติดตั้งเป็นการนำร่อง... 14 ก.พ. 2559 16:27 ไทยรัฐ