วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุ่มใหญ่ 65-79 ปี มีความสุขที่สุด

สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษสำรวจพบว่าผู้ชายหนุ่มใหญ่ ในวัย 65–79 ปี จะเป็นกลุ่มอายุของคนที่มีความสุขมากที่สุด

การสำรวจในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน เพื่อหาข้อมูลในเรื่องความพึงพอใจของชีวิต ความสุข และความรู้สึกว่าชีวิตคุ้มค่า จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับเรื่อยไปจนถึงอายุ 80 ปี ขณะเดียวกันผู้ที่อยู่ในวัยระหว่าง 45-59 ปี ต่างมีความรู้สึกพอใจในชีวิตน้อยที่สุด โดยเฉพาะผู้ชายยิ่งร้ายกว่าผู้หญิง

นักวิจัยได้พบความเกี่ยวพันระหว่างสุขภาพและสวัสดิภาพอย่างแข็งขัน มีผู้ที่กล่าวว่า มีสุขภาพดี ก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตดีไปด้วย ตรงกันข้ามกับผู้ที่ยอมรับว่ามีสุขภาพไม่ดี ก็จะมีความรู้สึกพอใจในชีวิตต่ำลง.

สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษสำรวจพบว่าผู้ชายหนุ่มใหญ่ ในวัย 65–79 ปี จะเป็นกลุ่มอายุของคนที่มีความสุขมากที่สุด การสำรวจในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน เพื่อหาข้อมูลในเรื่องความพึงพอใจของชีวิต ความสุข และความรู้สึก 14 ก.พ. 2559 14:33 14 ก.พ. 2559 17:22 ไทยรัฐ