บริการข่าวไทยรัฐ

เครื่องป้องกันกรน "เพื่อนนอนใบ้"

เครื่องห้ามนอนกรน มีชื่อว่า “เพื่อนนอนเงียบ” กำลังประดิษฐ์อยู่อย่างเร่งรีบ และกำหนดจะวางตลาดภายในปีนี้ เครื่องนี้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีกลบเสียงที่มีใช้อยู่ในหูโทรศัพท์ โดยเครื่องจะปล่อยเสียงกลบเสียงนั้นจนไม่ได้ยิน

ผู้เป็นคู่ครองของผู้ที่นอนกรนจะได้รับความสงบในการนอนมากขึ้น ผู้ประดิษฐ์เครื่องนี้ได้ใช้การระดมทุนในสื่อสังคม ได้ทุนจำนวน 12,540,000 บาท มาดำเนินงานการประดิษฐ์มาจนถึงเวลานี้ กำลังเพียงแต่รอการทดสอบอยู่เท่านั้น ก็จะเสร็จเรียบร้อยออกมาใช้ได้.