วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.เตรียมจ่าย 120 ล้าน เยียวยา เจ็บ-ตาย 'กปปส.-นปช.' 868 ราย

พม.ได้ฤกษ์เยียวยา ม็อบกปปส.-นปช. อนุมัติ 120 ล้านบาท จ่าย 868 ราย ตายรับ 4 แสนบาท เปิดลงทะเบียน 17 ก.พ.-17 มี.ค.นี้ คาดล็อตแรกเงินถึงมือเดือน เม.ย.

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 59 นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 ก.ย.58 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 พร้อมทั้งอนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 120 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับผิดชอบดำเนินการนั้น ตนในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ได้ประชุมกับคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2556-2557 ซึ่งเป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวน 868 ราย แบ่งเป็นผู้เสียชีวิต 28 ราย บาดเจ็บ 840 ราย ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนยื่นคำร้องรับเงินเยียวยา ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. - 17 มี.ค.นี้ โดยในกรุงเทพฯ เปิดลงทะเบียนที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม.ต่างจังหวัดลงทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด ซึ่ง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมฯ จะแถลงข่าวรายละเอียดต่างๆ ในวันที่ 15 ก.พ.นี้

นางขวัญวงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้เสียชีวิต 400,000 บาท ผู้ทุพพลภาพ 200,000 บาท ผู้บาดเจ็บสาหัส 100,000 บาท บาดเจ็บ 60,000 บาท และบาดเจ็บเล็กน้อย 20,000 บาท ซึ่งจะมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คู่ขนานไปกับการเปิดลงทะเบียน ทั้งการยื่นให้ 20 กระทรวง ตรวจสอบว่าผู้ได้รับผลกระทบมีคดีความทางการเมืองที่ยังไม่สิ้นสุดคดีหรือไม่ รวมถึงส่งเรื่องถึงคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบก็ส่งรายชื่อขออนุมัติงบกลางจากสำนักงบประมาณ ซึ่งคาดว่าเร็วสุดจะสามารถเบิกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบชุดแรกภายในปลายเดือน เม.ย.นี้

พม.ได้ฤกษ์เยียวยา ม็อบกปปส.-นปช. อนุมัติ 120 ล้านบาท จ่าย 868 ราย ตายรับ 4 แสนบาท เปิดลงทะเบียน 17 ก.พ.-17 มี.ค.นี้ คาดล็อตแรกเงินถึงมือเดือน เม.ย. 14 ก.พ. 2559 13:38 ไทยรัฐ