วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท. จ่อชง กรธ. แยกหมวดปฏิรูป เป็นบทบัญญัติ 15 ก.พ. ยัน ไร้วาระซ่อนเร้น

"สปท." นัดถกร่างรัฐธรรมนูญก่อนเสนอ กรธ. 15 ก.พ.นี้ เตรียมจ่อเสนอให้มีหมวดปฏิรูปประเทศ แยกเป็นบทบัญญัติต่างหาก ขณะที่ "อลงกรณ์" ยัน ไร้วาระซ่อนเร้น แนะทุกฝ่ายดูโจทย์ใหญ่ 6 ข้อของประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 59 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 กล่าวว่า ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ สปท.จะประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะ ในการเพิ่มเติมปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยเฉพาะการเสนอให้แยกหมวดว่า ด้วยการปฏิรูปประเทศเป็นบทบัญญัติต่างหาก เพราะการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะกิจ จึงสมควรอยู่ในส่วนรัฐธรรมนูญถาวรไม่ใช่การเขียนแทรกไว้ในบทเฉพาะกาล นอกจากนั้นข้อเสนอของ สปท.จะเน้นความครอบคลุมของการปฏิรูป 11 ด้าน ตามบทบัญญัติมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และการบัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วย

"สปท.เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของ กรธ. และจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือกดดัน กรธ.แต่จะเป็นการปรึกษาหารือด้วยเหตุด้วยผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เพราะ สปท.ไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใด" นายอลงกรณ์ กล่าว

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จากการติดตามการวิพากษ์วิจารณ์ของภาคส่วนต่างๆ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อ กรธ.ในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญต่อไป อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าทุกภาคส่วนควรนำโจทย์ใหญ่ 6 ข้อของประเทศประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 1. การคอร์รัปชัน 2. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 3. การเลือกตั้งที่ไม่สุจริต 4. ปัญหาประชาธิปไตยและความแตกแยก 5. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอและสองมาตรฐาน และ 6. ปัญหาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชนอย่างเสมอภาค รวดเร็ว ทั่วถึง ทั้งนี้การยึดหลักการและทฤษฎีในการพิจารณาเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนแต่ละองค์กร ซึ่งหากนำข้อเท็จจริงที่เป็นปัญหาใหญ่ๆ ของประเทศ ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพื่อข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้การออกแบบร่างรัฐธรรมนูญสามารถตอบโจทย์ใหญ่ๆ ได้ ก็จะยังประโยชน์สำหรับอนาคตของประเทศ ยิ่งข้อเสนอแนะใดมีหลักการมีเหตุผลสามารถถอดสลักปัญหาสำคัญๆ ได้ ก็เชื่อว่า กรธ.จะปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะจากภาคีภาคส่วนใดก็ตาม

"สปท." นัดถกร่างรัฐธรรมนูญก่อนเสนอ กรธ. 15 ก.พ.นี้ เตรียมจ่อเสนอให้มีหมวดปฏิรูปประเทศ แยกเป็นบทบัญญัติต่างหาก ขณะที่ "อลงกรณ์" ยัน ไร้วาระซ่อนเร้น แนะทุกฝ่ายดูโจทย์ใหญ่ 6 ข้อของประเทศ 14 ก.พ. 2559 12:28 ไทยรัฐ