วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มข.จัด 'บุญข้าวจี่วาเลนไทน์' นุ่งซิ่นใส่บาตร ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่

มข.สืบทอดวิถีของชุมชน จัดงาน "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์" ให้หนุ่มสาวได้ฉลองในเทศกาลแห่งความรัก พร้อมสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานไปด้วย ตามแนวคิด ‘ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่’...

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 59 บริเวณริมบึงศรีฐาน คณะผู้บริหาร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาว จ.ขอนแก่น ร่วมใจกันนุ่งผ้าซิ่น ใส่บาตรด้วยข้าวจี่ให้กับพระสงฆ์ จำนวน 14 รูป ในงาน "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์" เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประยุกต์ประเพณีอย่างสร้างสรรค์เข้ากับยุคสมัยใหม่ เป็นการขับเคลื่อนศักยภาพของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ปรากฏเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ จ.ขอนแก่น มีทุนทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามในอดีตที่ถูกหลงลืม จึงฟื้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยการฟื้นฟู ค้นหาคุณค่า ความหมายที่ซ่อนแฝง สู่การประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ผสานกับแนวคิดร่วมสมัยในวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรักเพื่อสอดแทรกแนวคิดและตีความหมายของความรักให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่น ล้วนแต่เป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ เป็นการพลิกฟื้นวัฒนธรรมครั้งสำคัญ ในการผนวกรวม 2 วิถีเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่” และเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าการจะอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งรากเหง้าได้นั้น คงไม่ใช่การทำในแบบเดิมต่อกันมา แต่ต้องผสานหรือปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ สิ่งนี้น่าจะเป็นคำตอบของการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ยั่งยืนต่อไป

รองอธิการบดีฯ กล่าวด้วยว่า ชาวอีสานมีชีวิตผูกพันอยู่กับความเชื่อทางศาสนา จึงมักมีประเพณีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตลอดปี เรียกว่าฮีต 12 คลอง 14 โดยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ดังเช่น บุญข้าวจี่ นิยมจัดในราวกลางเดือนหรือปลายเดือนสาม คือ ภายหลังการทำบุญวันมาฆบูชา(เดือนสาม ขึ้น 14 ค่ำ) บุญข้าวจี่เป็นกิจกรรมร่วมของชุมชนหลายหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะคัดเลือกข้าวที่ดีที่สุดนำมาถวายเป็นพุทธบูชา มาผ่านกรรมวิธีจี่ข้าว คือการนำข้าวเหนียวเป็นปั้นไปปิ้งไฟด้วยเตาถ่าน เพื่อตักบาตรข้าวจี่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

"ปัจจุบันบุญข้าวจี่ได้ถูกสืบทอดเฉพาะวิถีของชุมชน และถูกหลงลืมในหมู่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ หลายคนคุ้นเคยกับวันวาเลนไทน์มากกว่าบุญข้าวจี่ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใกล้เคียงกัน ฉะนั้นเพื่อให้คนหนุ่มสาวได้ฉลองความรักในเทศกาลวาเลนไทน์และมีโอกาสสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ขึ้น ภายใต้แนวคิด ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ โดยใช้กลยุทธ์ผสมผสานทางวัฒนธรรมให้เกิดการสืบทอดประเพณีอันงดงาม"

มข.สืบทอดวิถีของชุมชน จัดงาน "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์" ให้หนุ่มสาวได้ฉลองในเทศกาลแห่งความรัก พร้อมสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานไปด้วย ตามแนวคิด ‘ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่’... 14 ก.พ. 2559 10:44 14 ก.พ. 2559 11:23 ไทยรัฐ