วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

ผลสำรวจ 'สวนดุสิตโพล' ปชช.อยากรู้ข้อแตกต่าง รธน.ฉบับเดิม กับใหม่มากสุด

ผลสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรณี “ประชาชน” กับ “การทำประชามติ”
 ร้อยละ 81.14% 
อยากรู้เรื่องสรุปสาระสำคัญ เนื้อหารายละเอียด ข้อแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมกับฉบับใหม่ ที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้...

วันที่ 14 ก.พ. 59 ตามที่ กกต. ได้กำหนดวันลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค.59 และจะขยายเวลาการออกมาใช้สิทธิตั้งแต่ 08.00-16.00 น. นอกจากนั้นอาจมีการพิมพ์แบบร่างรัฐธรรมนูญ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ มีการสรุปและเข้าใจง่าย เพื่อต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและมีอำนาจการตัดสินใจได้จริง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,522 คน กรณี “ประชาชน” กับ “การทำประชามติ”
 สำรวจระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 พอรู้บ้าง 45.01% เพราะฟังจากกระแสสังคมและคนรอบข้างที่พูดถึง เห็นตามสื่อต่างๆ ที่นำเสนอข่าวนี้ออกมาเป็นระยะ ฯลฯ


อันดับ 2 ไม่ค่อยรู้ 31.67% เพราะไม่ค่อยได้ติดตาม เป็นเรื่องเข้าใจยาก มีแต่ความขัดแย้งโจมตีกันไปมา ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 


อันดับ 3 ไม่รู้เลย 16.10% เพราะไม่สนใจ ไม่ได้ติดตาม ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ ฯลฯ


อันดับ 4 รู้อย่างดี 7.22% เพราะเป็นเรื่องที่สนใจและมีความสำคัญต่อบ้านเมืองอย่างมาก ติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ โดยตลอด ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชนอยากรู้เรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้คืออันดับ 1 สรุปสาระสำคัญ เนื้อหารายละเอียด ข้อแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมกับฉบับใหม่ 81.14% 


อันดับ 2 เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับประชาชน สิทธิเสรีภาพของประชาชน 76.15%อันดับ 3 การเลือกตั้ง การสรรหาที่มาของนายกรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. 68.46%


อันดับ 4 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บทลงโทษข้าราชการและนักการเมืองที่กระทำผิด 59.92%


อันดับ 5 กระบวนการทำงาน ขั้นตอนต่างๆ ในการร่างรัฐธรรมนูญ
 55.98%

ประชาชนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญพอที่จะไปลงประชามติ และตัดสินใจว่าจะ "รับร่าง" หรือ "ไม่รับร่าง" รัฐธรรมนูญได้หรือไม่?

อันดับ 1 ยังรู้เรื่องรัฐธรรมนูญไม่พอที่จะไปลงประชามติ 69.10%


อันดับ 2 รู้เรื่องรัฐธรรมนูญพอที่จะไปลงประชามติ 30.90%


ทำอย่างไร? การทำประชามติรัฐธรรมนูญจึงจะบรรลุผลสำเร็จอันดับ 1 กระตุ้น รณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ให้ข้อมูลประชาชนก่อนทำประชามติ 80.16%


อันดับ 2 ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ และข้อดี-ข้อเสียของการทำประชามติ 74.38%


อันดับ 3 รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนและเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคน 72.27%


อันดับ 4 หยุดสร้างกระแส ให้ข้อมูลที่บิดเบือน เป็นเท็จ
 66.75%

อันดับ 5 มีคณะทำงานที่เข้มแข็ง ขั้นตอนการทำงานชัดเจน เป็นกลาง โปร่งใส 54.86%

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไร?

อันดับ 1 มีทั้งฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและต่อต้านโดยเฉพาะทางการเมือง 73.26%


อันดับ 2 ควรสอบถามความต้องการ ความคิดเห็นของประชาชนและนำข้อมูลที่ได้ไปปฏิบัติตาม 71.09%


อันดับ 3 อยากให้รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมกับประเทศไทย 69.25%


อันดับ 4 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้จริงหรือไม่ จะผ่านหรือไม่ผ่าน 65.51%


อันดับ 5 อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 64.91%