วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทศกาลกินสบายใจ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ก.พ. ที่ชั้น G ห้างซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อ.เมืองอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี นายสุรพร ลอยหา และนายอาคม ศรีประภาพงษ์ รักษาการแทน เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดงาน “เทศกาลกินสบายใจ” ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ประธานจัดงาน กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิสื่อสร้างสุข ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิประชาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ปัจจุบัน จ.อุบลราชธานี ได้มีนโยบายและแผนการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ปี 2559 สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 8.725 ล้านบาท และกำหนดเป้าหมายคือ การเพิ่มพื้นที่ เกษตรอินทรีย์ให้ถึง 1% หรือประมาณ 50,000 ไร่ จากที่มีพื้นที่การผลิตเดิม 0.39% หรือประมาณ 22,000 ไร่ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเพียง 0.022%

สำหรับงาน “เทศกาลกินสบายใจ” ปีนี้จัดต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 ครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือหลายๆภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรอินทรีย์ได้พบปะผู้บริโภคคนเมือง และรณรงค์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการทำการเกษตรอินทรีย์ ส่งผลดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นมรดกแผ่นดินที่ปลอดภัยสืบทอดถึงลูกหลาน และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องตลาดให้แก่เกษตรกรอินทรีย์ ที่ต้องทำการ เกษตรด้วยใจรักและทุ่มเท ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต สาธิตการแปรรูปสินค้าอินทรีย์เพื่อ เพิ่มมูลค่า การเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชารัฐ ร่วมใจ กินสบายใจ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อุบลฯ คุยกับเจ้าชายผัก คุณปริ๊นซ์ ผู้ริเริ่มตลาดเขียวและ สวนผักคนเมือง คุยกับคุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้งศูนย์ พันธุ์พรรณ จากเมล็ดพันธุ์ สู่จานข้าว ชิมเมนูอร่อยจาก ข้าวพื้นบ้าน โดยชมรมผู้ประกอบการอาหาร เป็นต้น.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ก.พ. ที่ชั้น G ห้างซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อ.เมืองอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี นายสุรพร ลอยหา และนายอาคม ศรีประภาพงษ์ รักษาการแทน เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 14 ก.พ. 2559 08:03 14 ก.พ. 2559 08:05 ไทยรัฐ