วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทศกาลกินสบายใจ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ก.พ. ที่ชั้น G ห้างซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อ.เมืองอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี นายสุรพร ลอยหา และนายอาคม ศรีประภาพงษ์ รักษาการแทน เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดงาน “เทศกาลกินสบายใจ” ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ประธานจัดงาน กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิสื่อสร้างสุข ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิประชาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ปัจจุบัน จ.อุบลราชธานี ได้มีนโยบายและแผนการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ปี 2559 สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 8.725 ล้านบาท และกำหนดเป้าหมายคือ การเพิ่มพื้นที่ เกษตรอินทรีย์ให้ถึง 1% หรือประมาณ 50,000 ไร่ จากที่มีพื้นที่การผลิตเดิม 0.39% หรือประมาณ 22,000 ไร่ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเพียง 0.022%

สำหรับงาน “เทศกาลกินสบายใจ” ปีนี้จัดต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 ครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือหลายๆภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรอินทรีย์ได้พบปะผู้บริโภคคนเมือง และรณรงค์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการทำการเกษตรอินทรีย์ ส่งผลดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นมรดกแผ่นดินที่ปลอดภัยสืบทอดถึงลูกหลาน และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องตลาดให้แก่เกษตรกรอินทรีย์ ที่ต้องทำการ เกษตรด้วยใจรักและทุ่มเท ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต สาธิตการแปรรูปสินค้าอินทรีย์เพื่อ เพิ่มมูลค่า การเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชารัฐ ร่วมใจ กินสบายใจ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อุบลฯ คุยกับเจ้าชายผัก คุณปริ๊นซ์ ผู้ริเริ่มตลาดเขียวและ สวนผักคนเมือง คุยกับคุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้งศูนย์ พันธุ์พรรณ จากเมล็ดพันธุ์ สู่จานข้าว ชิมเมนูอร่อยจาก ข้าวพื้นบ้าน โดยชมรมผู้ประกอบการอาหาร เป็นต้น.