วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มฟล.เปิดห้องการบินให้นศ.ฝึกงาน

ที่อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ก.พ. รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. แถลงข่าวเปิดอาคารแห่งการเรียนรู้ (M-Square) ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (I Park) เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานต่างๆอาคารอุทยานบริการวิชาการ (E-Park) เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย มีห้องปฏิบัติการหลักสูตรธุรกิจการบินที่มีห้องโดยสารเครื่องบินจำลองใช้ฝึกสอนเสมือนจริงให้แก่นักศึกษา ห้องปฏิบัติการทำอาหารของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการ และอาคารอุทยานแห่งการใช้ชีวิต (L-Park) เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอก ประกอบด้วยร้านอาหาร เสื้อผ้า ร้านกาแฟ แฟชั่น สินค้าไอที ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ทาง มฟล.ทำการวิจัยและผลิตขึ้นจำหน่าย

รศ.ดร.วันชัยกล่าวอีกว่า มฟล.เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับการสร้างบัณฑิตให้เป็นบุคลากรสำคัญของประเทศมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มีการจัดสร้างห้องปฏิบัติการสายการบินแม่ฟ้าหลวง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การต้อนรับ การออกบัตรโดยสาร การบริการผู้โดยสาร ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกงานเหมือนการปฏิบัติงานจริง ด้านสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ บริการ ยังมีอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ตรงมาให้การสอนในห้องปฏิบัติที่มีความพร้อมเช่นเดียวกับสถานที่ประกอบการจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสามารถทำงานได้เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว.

ที่อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ก.พ. รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. แถลงข่าวเปิดอาคารแห่งการเรียนรู้ (M-Square) 14 ก.พ. 2559 07:59 ไทยรัฐ