วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดใหญ่ “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ”

นายศิริพัฒ พัฒกุล รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวการจัดงานประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2559 ว่า ทางจังหวัดได้ร่วมกับคณะสงฆ์ กองทัพภาคที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ.นี้ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย และอำเภอปากพนัง เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี เป็นการสนองยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็น “นครแห่งอารยธรรม” สนับสนุนผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เป็นมรดกโลก

นายศิริพัฒกล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ยิ่งใหญ่เช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระบฏแก่จังหวัดนครศรีธรรมราช นำบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 22 ก.พ. ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 “วันมาฆบูชา” มีพิธีแห่ผ้าพระบฏ พระราชทาน 5 ผืน ขบวนเกียรติยศแห่ผ้าพระบฏจากหน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มี พล.อ.ประสูติ รัศมีแพทย์ รอง ผบ.สส.เป็นประธานปล่อยริ้วขบวน มีการแสดงรำบูชา อัญเชิญผ้าพระบฏ พระราชทานบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้เข้าพิธีร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

มีกิจกรรม อาทิ สาธิตการผลิต การทอและการแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค นิทรรศการ “ต้นธารสยามลังกาวงศ์” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา ตลาดนัดโบราณ สาธิตการผลิตและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สนามหน้าเมือง และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) ณ วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กวนข้าวมธุปายาส 12 กระทะ 12 นักษัตร ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ พิธีสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา การประกวดร้องเพลง ทำบุญตักบาตร และพิธีเวียน เทียน เป็นต้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน.

นายศิริพัฒ พัฒกุล รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวการจัดงานประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2559 ว่า ทางจังหวัดได้ร่วมกับคณะสงฆ์ กองทัพภาคที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14 ก.พ. 2559 07:55 ไทยรัฐ