วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“นิพนธ์” ตั้งเป้าปี 60 เมืองสงขลาไร้ขยะ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า อบจ.สงขลา ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลในการสำรวจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่า จ.สงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของทางภาคใต้ และมีขยะตกค้างมากที่สุดในประเทศ ทั้งๆที่ จ.สงขลา เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ดังนั้น จึงได้จัดงบประมาณในเบื้องต้นจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อศึกษาและวางแผนการกำจัดขยะให้หมดสิ้นโดยเร็ว ขณะเดียวกันยังมีขยะตกค้างในบ่ออีก 30 บ่อ ประมาณ 2 ล้านตันที่ยังกำจัดไม่ถูกวิธี แบ่งเป็นบ่อขยะของเอกชน 2 บ่อและของราชการอีก 28 บ่อ

นายก อบจ.สงขลากล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อให้ จ.สงขลา เป็นเมืองสะอาดและเมืองท่องเที่ยว อบจ.สงขลาจึงตั้งเป้าไว้ภายในปี 2560 นี้ ขยะที่ตกค้างทั้งหมดจะต้องถูกกำจัดให้หมดสิ้นไป โดยของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 480 ล้านบาท มาดำเนินการกำจัดขยะตกค้าง พร้อมกับใช้วิธีกำจัดขยะแบบฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและจะไม่นำบ่อขยะเก่ากลับมาใช้อีกต่อไป ส่วนขยะใหม่จะถูกกำจัดตามหลักวิชาการด้วยการสร้างที่กำจัดขยะให้ถูกต้อง

“จากการสำรวจพบว่าในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ยังไม่มีบ่อกำจัดขยะที่ถูกต้องขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างคนต่างนำขยะมาทิ้ง มีการใช้งบประมาณ 5 ล้านบาททำการศึกษาและวางแผนซึ่งต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์ แต่ติดปัญหาประชาชนไม่ยอมให้ใช้พื้นที่เป็นที่ทิ้งขยะ” นายก อบจ.กล่าวในที่สุด.

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า อบจ.สงขลา ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 14 ก.พ. 2559 07:50 ไทยรัฐ