วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'จาตุรนต์' สับ กรธ.ร่าง รธน. ฉบับตีเช็คเปล่า

"จาตุรนต์"  โพสต์สับ กรธ.ร่าง รธน.ฉบับตีเช็คเปล่า หวังเติมเต็มเพื่อความต่อเนื่องระบบการปกครองเผด็จการ ยัดเยียดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไว้พันธนาการสังคมไทยติดหล่ม...

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กว่า ที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้เหมือนกำลังให้ประชาชนเซ็นเช็คเปล่านั้นเป็นปัญหาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญในอดีตมาก เพราะครอบคลุมเรื่องสำคัญหลายเรื่องในเรื่องเหล่านี้ตัวร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกอะไรไว้ให้ชัดเจน แล้วแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่จะทำกันหลังร่างผ่านประชามติแล้ว เมื่อถึงเวลาเขาเขียนตัวเลขลงในเช็ค ประชาชนคนเซ็นเช็คอาจจะตกใจจนช็อก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว บางเรื่องเขาอาจจะบอกว่าถ้าจะแก้ต้องแก้รัฐธรรมนูญ สิ่งที่จะถูกกำหนดหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ที่สำคัญได้แก่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปโดย คสช.และ สปท. มาตรฐานจริยธรรม สิ่งเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย ทั้งๆ ที่สำคัญมาก และจะมีผลไปอีกยาวนาน โดยจะแก้ไขได้ยากมาก บางส่วนอาจแก้ไม่ได้เลย เฉพาะ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ หากใครคิดจะแก้คงใช้เวลาเป็นสิบๆ ปี เพราะกระบวนการแก้กฎหมายถูกวางระบบป้องกันไว้ให้แก้ได้ยากเสียแล้ว

ส่วนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปก็อาจยิ่งยากขึ้นไปอีก ถ้าถูกเขียนให้ร้อยกันจนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ที่จะเป็นปัญหามากทั้งในเชิงเนื้อหาระบบและปรัชญาในการถ่วงดุลอำนาจ คือ มาตรฐานจริยธรรมซึ่งเมื่อบัญญัติแล้ว รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีจะแก้ไม่ได้อีกเลย ยังไม่มีใครรู้ว่ามาตรฐานจริยธรรมที่ว่าจะมีเนื้อหาอย่างไร เคยเห็นแนวทางจากร่าง รธน.ฉบับก่อนดูจะเกี่ยวกับศีลธรรม ความเชื่อทางศาสนาและจารีตด้วย เรื่องจริยธรรมเหล่านี้แต่ไหนแต่ไรมาไม่เป็นกฎหมาย แต่ตามร่างนี้จะมีผลเท่ากับกฎหมายที่เมื่อฝ่าฝืนจะมีโทษ คือ ถอดถอนและบทลงโทษอื่นตามมา เรื่องมาตรฐานจริยธรรมที่นำไปสู่การถอดถอนและลงโทษนี้ จึงเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับระบบการแบ่งแยกอำนาจ และการถ่วงดุลที่ประเทศไทยไม่เคยใช้มาก่อน ที่ขัดหลักการแบ่งแยกอำนาจอย่างสำคัญ คือ ให้องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน และยังให้เป็นผู้วินิจฉัยลงโทษเองด้วย ส่วนที่น่าเป็นห่วงมากไม่แพ้กัน คือ การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปซึ่งต้องบอกว่าแค่คิดก็ผิดแล้ว ที่จะให้คนไม่รู้เรื่องเหล่านี้มากำหนดแนวความคิดที่จะยัดเยียดยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปที่จะต้องใช้กันไป 20 ปีนี้เอง ที่จะเป็นเครื่องพันธนาการสังคมไทยให้ล้าหลังและติดหล่มไปอีกยาวนาน เช็คเปล่าที่ประชาชนเซ็นให้ไปในร่างรัฐธรรมนูญจะถูกเติมเต็มด้วยการสร้างความสมบูรณ์และต่อเนื่องของระบบการปกครองที่เป็นเผด็จการนั่นเอง."จาตุรนต์" โพสต์สับ กรธ.ร่าง รธน.ฉบับตีเช็คเปล่า หวังเติมเต็มเพื่อความต่อเนื่องระบบการปกครองเผด็จการ ยัดเยียดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไว้พันธนาการสังคมไทยติดหล่ม... 13 ก.พ. 2559 15:39 ไทยรัฐ