วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปนัดดา' โพสต์เฟซบุ๊กถาม ใครว่าแนวนโยบายดี แล้วไม่โกง


"ม.ล.ปนัดดา" โพสต์เฟซบุ๊กถาม "ใครว่าแนวนโยบายดีแล้วไม่โกง" ถ้าผู้กำหนดนโยบายหลงลืมตัว มีความคิดที่ไม่ธรรมาภิบาลแอบแฝง

วันที่ 13 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้นำช่วงหนึ่งของการบรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาลสร้างชาติ ทุจริตล่มสลายชาติ แก่คณะข้าราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ มาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว 'Panadda Diskul' ว่า มีใครบางคนพูดช่วงนี้ ว่าในเมื่อนโยบายดีหรือน่าจะใช้ได้ แต่ทำไมคนคิดหรือผู้นำนโยบายสู่การปฏิบัติถึงผิด ใครว่าแนวนโยบายดีแล้วไม่โกง เชื่อว่าทุกคนคงไม่ลืมกัน

จากคำสอนของครูอาจารย์ทางรัฐศาสตร์การปกครอง และแม้แต่ภาควิชา IR (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 'Why certain society is so corrupt?' (ทำไมในบางสังคมเกิดการทุจริต) ก็เพราะผู้กำหนดนโยบายมีสิ่งอื่นเคลือบแฝงทางความคิดและการกระทำที่ไม่ใช่ธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักสุจริตธรรม การกระทำเช่นนี้ ส่วนหนึ่งมีที่มาจากการถูกเอาอกเอาใจโดยบุคคลรอบข้างในทางที่ผิด ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการว่าด้วยจริยธรรมทางการปกครอง สำคัญคือ ความหลงลืมตัวแล้วใช้ความคิดของตนกับพวกพ้องเป็นใหญ่กับอำนาจแบบสุดโต่งโดยขาดความรับผิดชอบชั่วดีรองรับ ซึ่งถือเป็นภยันตรายอันดับแรกต่อหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย.

"ม.ล.ปนัดดา" โพสต์เฟซบุ๊กถาม "ใครว่าแนวนโยบายดีแล้วไม่โกง" ถ้าผู้กำหนดนโยบายหลงลืมตัว มีความคิดที่ไม่ธรรมาภิบาลแอบแฝง 13 ก.พ. 2559 14:05 ไทยรัฐ