วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปนัดดา' เผย ส่งข้อแนะร่าง รธน. วางระบบคานอำนาจอย่างสมดุล

'ปนัดดา' เผย ส่งข้อเสนอแนะร่าง รธน. ไปยัง กรธ. ในส่วน ครม. ระบุ เขียนกำหนดภูมิภาค-ท้องถิ่น คานอำนาจกันอย่างสมดุล ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร ส่วนร่าง รธน. ผ่านประชามติหรือไม่ อยู่ที่ประชาชน...

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การส่งข้อเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้เสนอแนะเรื่องของการกระจายอำนาจว่า อยากเห็นการทำงานระหว่างภูมิภาคกับท้องถิ่น ทำงานคานอำนาจที่เหมาะสม โดยจะเป็นการพูดเรื่องนี้เป็นหลัก เพราะเรื่องกระจายอำนาจอยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อยากเห็นการคานอำนาจอย่างสมดุล ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร อยากให้การทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลจังหวัด รวมถึงเรื่องที่เวลาประชาชนร้องเรียน อยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตอบสนองได้ทันท่วงที ให้การคุ้มครองความปลอดภัย

ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นข้าราชการก็ต้องยึดระเบียบในการทำงาน อะไรที่เป็นความสุดโต่ง เลยเถิด กลายเป็นความเสี่ยงภัย ความมั่นคงของประเทศ ข้าราชการก็ต้องโต้แย้งได้บ้าง ตรงกันข้าม ไม่เช่นนั้นมีอะไรก็โทษนักการเมืองอย่างเดียว ข้าราชการก็ต้องโต้แย้งด้วย ความคิดเห็นที่ตนพึ่งมี เพราะที่ผ่านมาทำตามหมด จะด้วยอะไรสื่อทราบดี ทำตามหมดกลายเป็นการขาดการคานที่ไม่เหมาะสม ท้องถิ่นมีอะไรก็ต้องคานภูมิภาคได้บ้าง เพื่อร่วมกันสร้างจังหวัด ตำบล อำเภอ เกิดความเรียบร้อย

ส่วนร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ สำคัญขึ้นอยู่กับประชาชนในการลงมติ ก็ต้องวัดกันด้วยเสียงนั้น ดังนั้นช่วงนี้ใครจะรับข้อมูลด้านไหน ก็ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลแล้ว ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องต้องนำเสนอข้อเท็จจริง ไปพูดจาให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกมาทะเลาะวิวาทกันไม่ได้. 

'ปนัดดา' เผย ส่งข้อเสนอแนะร่าง รธน. ไปยัง กรธ. ในส่วน ครม. ระบุ เขียนกำหนดภูมิภาค-ท้องถิ่น คานอำนาจกันอย่างสมดุล ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร ส่วนร่าง รธน. ผ่านประชามติหรือไม่ อยู่ที่ประชาชน... 13 ก.พ. 2559 12:02 13 ก.พ. 2559 13:16 ไทยรัฐ